Elmarknadens gröna våg började växa på 90-talet

2017-05-27

I mitten av 90-talet fanns det inga möjligheter att köpa enbart grön el i Sverige, elleverantörerna och kraftföretagen kunde inte möta en växande efterfrågan. Privatpersoner kunde inte välja elbolag fritt förrän elmarknaden avreglerades 1996, och det tog ytterligare några år innan det blev enkelt att byta leverantör.

Den växande efterfrågan på grön el i kombination med avregleringen var de främsta anledningarna till att en helt ny typ av företag startade i Sverige år 2000. Nordic Green Energy, tidigare Kraft & Kultur, blev då landets första elbolag som enbart sålde grön el från förnybara energikällor. Förutom att tillgodose svenskarnas vilja att köpa grön el grundades företaget med visionen att vara en drivkraft i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, och det är än idag kärnan i Nordic Green Energys vision.

Idag, 17 år senare, har mycket hänt både på Sveriges elmarknad, i energipolitiken och med energikonsumtionen. Politiska styrmedel som certifikatsystemet har tillsammans med den fortsatt växande efterfrågan gjort att användningen av förnybara energikällor ökar kontinuerligt sedan 1990.

Utveckling av användning av förnybara energikällor i Sverige

Något som inte har förändrats är Nordic Green Energys mission – att sälja enbart grön el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten, och med sin erfarenhet och expertis bidra till en hållbar framtid.

Vattenkraft i Sverige

Vattenkraft har funnits i Sverige i flera hundra år och för 50 år sedan stod vattenkraft för 95 procent av Sveriges elproduktion. Idag producerar Sverige ännu mer vattenkraft, men det utgör nu omkring hälften av Sveriges totala elproduktion.

I Sverige finns idag cirka 2000 vattenkraftverk och det är till stor del dessa som har gjort satsningen på sol- och vindkraft möjlig, eftersom vattenkraft alltid har kunnat lagras och kompensera för när solen inte skiner eller vinden inte blåser.

Idag sker ingen fortsatt utbyggnation av Sveriges vattenkraft, fokus ligger istället på att effektivisera befintliga anläggningar och minska deras miljöpåverkan.

Vindkraft i Sverige

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige har gått fort framåt de senaste tio åren – För tio år sedan fanns bara några hundra vindkraftverk i Sverige, i början av år 2017 var de fler än 3 300 stycken.

Att bygga fler vindkraftverk har stimulerats och påskyndats både av ett investeringsbidrag och en miljöbonus som gjorde att vindkraftsproducenter fick tillgodose sig elskatten. Vindkraften har snabbt gått från att stå för en väldigt liten del av elproduktionen till att producera mer än tio procent av den el som används i Sverige.

Förutom större företagsägda vindkraftparker finns många privatpersoner som investerat i privata vindkraftverk som gör dem självförsörjande på grön el.

 

Utveckling av svensk vindkraft

Solkraft i Sverige

Solen genererar varje timme lika mycket energi som hela världen gör av med på ett år. Än så länge utnyttjar vi en liten del av potentialen men utvecklingen av solkraft har gått fort framåt de senaste åren – främst genom installationsbidrag, snabb teknikutveckling och kraftigt sänkta priser på solceller.

Solenergi är också den energikälla som överlägset flest svenskar vill se en ökad satsning på, och efterfrågan på solceller bland privatpersoner och företag har ökat kraftigt under de senaste åren.

Ett problem med solkraft har hittills varit svårt att ta tillvara på och lagra energin från solen. Men teknikutvecklingen inom lagring av solel går fort framåt och idag finns det solcellsbatterier och lagringssystem som gör att både privatpersoner och företag kan göra sig självförsörjande på el från solen.

Nordic Green Energy – Sveriges snabbast växande elhandelsbolag

Nordic Green Energy säljer enbart grön el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Dessutom erbjuder Nordic Green Energy gröna energilösningar såsom solceller och lagringssystem och tjänster inom energieffektivisering. Viljan att köpa grön el bland svenskarna växer fortfarande, Nordic Green Energy är idag Sveriges snabbast växande elhandelsbolag och levererar grön el till både hushåll och företag.

[templatera id=”27195″]