DET ÄR ENKELT ATT BLI SOLELSPRODUCENT!

DEL 4 – HUR MYCKET SOLEL KOMMER JAG PRODUCERA OCH HUR SÄLJER JAG ÖVERSKOTTSELEN?

2018-05-25

Funderar du på att installera solceller men tycker att det verkar krångligt? Känner du att du måste läsa in dig på hur de fungerar och att installationen kommer kräva mycket tid? Tänk om! Att installera solceller och bli solelsproducent är enklare än du tror. I vår mini-serie får du hjälp från början till slut.

I första delen berättade Anders om vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att installera solceller. I del två fick du reda på mot om hur du väljer rätt solcellsinstallatör. I del tre, fick du veta mer om de olika panelerna Nordic Green Energy erbjuder och vilka garantier som erbjuds.

I den fjärde och sista delen av vår miniserie om solceller berättar Anders mer om produktion och hur du går tillväga för att sälja den solel som du inte själv använder.

Hur mycket solel kommer jag kunna producera?
Alla har olika energibehov beroende på exempelvis uppvärmningslösning, hushållsförbrukning, elbil. En solcellsinstallation på en normal villa kan täcka allt från 20 % upp till i princip hela årskonsumtionen beroende på hur behovet ser ut.

För att klassas som mikroproducent och få en mer fördelaktig försäljning av el bör man dock inte bygga en anläggning som producerar mer än ens totala årsförbrukning.

Hans Lians tak har vi installerat 10,5 kW. Med andra ord kommer anläggningen förhoppningsvis producera någonstans runt 10 000 kWh. Det täcker mer än halva Hans totala årsförbrukning. Han producerar alltså mer än hälften av sitt årsbehov via solceller!

Hur säljer jag överskottselen?
Att sälja sin överskottsel är inte särskilt svårt. Det enda du behöver göra är att teckna ett så kallat inmatningsabonnemang hos din nätägare. Detta är för att säkerställa att inmatningen av din el blir rätt, men också för att garantera att din anläggning uppfyller de regler som behövs för att sälja överskottselen. Efter det är det bara att teckna ett produktionsavtal med ditt elbolag.

Nordic Green Energy erbjuder bra ersättning för överskottsel. Om du dessutom är eller blir elhandelskund får du ännu bättre ersättning för överskottselen.

[templatera id=”27195″]