[templatera id=”35509″]

Pressbild.

Bra finansiellt resultat 2015 för Nordic Green Energy

2015 blev ett ekonomiskt bra år för Nordic Green Energy. Omsättningen låg på 1057 MSEK och resultatet på 44 MSEK. Nu ser företaget fram emot ett spännande 2016, med ett fördjupat samarbete med moderbolaget Troms Kraft samt det numera helägda systerbolaget Ishavskraft.

2016-06-08

Det ekonomiska resultatet för Nordic Green Energy 2015 kan sammanfattas som bra med god lönsamhet. Omsättning hamnade på 1057 MSEK. Resultatet för året blev 44 MSEK, en betydlig ökning från 2014, då resultatet låg på närmare 16 MSEK.

— Vi har i tillägg upplevt en god kundtillväxt i både Sverige och Finland under 2015, säger Jan Inge Johnsen, VD Nordic Green Energy.

Nordic Green Energy levererade under 2015 totalt 2 770 GWh förnybar energi till privatkunder, företag och
offentlig verksamhet. I Finland resulterade en framgångsrik privatkundsförsäljning i ökad leverans och totalt sett gav 2015 en stabil lönsamhetstillväxt för företaget.

2016 fokuserar Nordic Green Energy på att konsolidera företagets nyförsäljning. Ytterligare tillväxt står i fokus med planer på att utveckla verksamheten, både på produktsidan och inom nya verksamhetsområden.

Men året innebär också andra positiva förändringar. Nordic Green Energys moderbolag Troms Kraft äger sedan våren 2016 100% av det norska syskonbolaget Ishavskraft AS. Nordic Green Energy ser nu fram emot ett fördjupat samarbete inom koncernen.

— Vi ser fram emot spännande projekt där vi får använda vår samlade kompetens i ett fördjupat samarbete tvärs över bolagen. Tillsammans kan vi ge våra kunder ett ännu bättre erbjudande, service i toppklass och naturligtvis 100% förnybar energi i alla de nordiska länderna, säger Jan Inge Johnsen, VD på Nordic Green Energy.

För mer information, kontakta:
Jan Inge Johnsen, VD Nordic Green Energy tel 072 – 717 53 22
Hanna Radoncic, Chef Marknad och Kommunikation Nordic Green Energy: tel: 070 – 086 40 05

Nordic Green Energy
Nordic Green Energy är Sveriges äldsta gröna elbolag och är idag Nordens ledande leverantör av el från sol, vind och vatten till hushåll, företag och offentlig sektor. Företaget finns representerat i Sverige, Norge och Finland.

Pressmeddelande 2016-06-08
Pressrelease 8th June 2016

[templatera id=”27195″]