[templatera id=”35509″]

Teckna grönt elavtal för din bygdegård

Jag har god kunskap om hur mycket el en bygdegård vanligen konsumerar och vilket elavtal som är mest förmånligt. Låt mig hjälpa dig till ett bättre elavtal!

Tips för bygdegården

  • Energieffektivisera din Bygdegård – ofta finns det enkla besparingsåtgärder att utföra
  • Begär en offert på solceller. Du kan bli förvånad över den korta återbetalningstiden
  • Välj ett grönt elavtal för att minimera koldioxidutsläppen från din Bygdegård
  • Just nu är det mest förmånligt att binda sitt elavtal över en längre period, förslagsvis 3-4 år