Vi vill veta vad DU tycker.
Vad tycker du egentligen om Nordic Green Energy? Trivs du med vår produkt? Funkar det att ta sig fram på hemsidan? Har du något annat på hjärtat? Du är välkommen att tycka till!

Vill du istället ha hjälp? Kontakta vår kundservice här.