[templatera id=”35509″]

Nyhet

Så vet du att du får grön el!

2017-09-08

”Hur vet jag att jag faktiskt får förnybar energi när jag köper grön el?” Svaret är ursprungsgarantier! Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

När du köper el från Nordic Green Energy köper vi samtidigt in ursprungsgarantier från en producent av förnybar energi. Ursprungsgarantin visar om din el kommer från vind-, vatten- eller solkraft. Den visar också var någonstans elen producerats; om den exempelvis kommer från ett speciellt vindkraftverk i Småland eller kanske från solpaneler i Västergötland. Man kan säga att garantierna är som ett grönt kvitto på att din el kommer från förnybara energikällor.

Men hur fungerar det då med ursprungsgarantier? För varje producerad megawattimme (1 000 kWh) får producenten av förnybar energi en ursprungsgaranti i form av ett digitalt certifikat. Producenten kan sedan sälja det vidare till elleverantörer på en öppen marknad. Vi på Nordic Green Energy köper ursprungsgarantierna på denna marknad. Därefter säljer vi den mängd el från den energikälla som garantin gäller till våra kunder.

En extra bra grej är att intäkterna för garantierna går tillbaka till producenterna så att de kan investera i mer förnybar produktion! Med andra ord: ju fler som väljer grön el, desto mer kommer produktionen av förnybar energi att växa.

Varje vecka svarar vi på några korta frågor om el och elavtal i Podcasten Husky. Missa inte det!

[templatera id=”27195″]