[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden augusti 2016

2016-09-08

Det genomsnittliga svenska spotpriset ligger just nu 96 procent högre än under samma period förra året. Terminspriset har däremot sjunkit något men riskerar att stiga under hösten.

Spotmarknaden
Under sommaren har det rörliga spotpriset varit på uppgång och legat på ovanligt höga nivåer för perioden. Under augusti steg priset ytterligare och det genomsnittliga svenska spotpriset hamnade 96 procent högre än under samma period 2015. Det finns tre huvudsakliga anledningar till de stigande spotpriserna. Dels är det fortfarande överföringsbegränsningar mellan Sverige och Norge, då elledningarna mellan länderna är under reparation. Eftersom Sverige importerar en stor del av sin el från Norge, innebär begränsningarna att utbudet på el sjunker och att priserna höjs. Även kärnkraftverken i Sverige har genomgått en del reparationer vilket medfört begränsningar av elproduktionen. Därutöver har det varit låga vattennivåer i magasinen och den dåliga tillrinningen har bidragit till det ökade elpriset.

Terminsmarknaden
Under den senaste månaden har terminspriset sjunkit. Dels på grund av ett lägre kolpris och dels på grund av att hösten, och därmed en blötare väderprognos, väntas. Men det finns en risk för att terminspriserna ökar under hösten. En anledning är att tillrinningen i de svenska vattenmagasinen just nu är den näst lägsta på 55 år. Den låga vattennivån i magasinen innebär ett mindre utbud av den svenska vattenkraften. Samtidigt finns en risk för att väderfenomenet La Niña kommer dra in över Sydamerika. På grund av de komplikationer som kan följa La Niña riskerar även utbudet på kol begränsas vilket i sin tur kommer innebära ett högre elpris. Blir den kommande vintern kall, kommer detta betyda en ökad efterfrågan på el. Med ett begränsat utbud på energikällor och en hög efterfrågan på el förväntas elpriset öka.

Vår rekommendation
Det höga spotpriset i kombination med ett terminspris som just nu ligger under det normala men riskerar att stiga rekommenderar vi våra fasta avtal alternativt vårt avtal  Vintersäkring. Med Vintersäkring får du det fasta terminspriset under vinterhalvåret då både elpriserna och elförbrukningen är högre. När våren tar vid och elpris och elförbrukning är lägre går du över till det rörligt spotpriset.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]