[templatera id=”35509″]

Elmarknaden

2017-05-24

Både spot-och terminspriser var på väg nedåt under månaden. Samtidigt låg elpriserna på en högre nivå än normalt för perioden. Anledningen var det kalla och torra vädret som innebar att den hydrologiska situationen försämrades ytterligare under månaden. Men när det varma vädret väl drar in förväntas snösmältningen komma igång ordentligt och elpriserna kan då sjunka snabbt.

Spotmarknaden

Spotpriset i april sjönk med 4% jämfört med föregående månad. Vädret under månaden var kallare och torrare än normalt för säsongen. Men eftersom det trots allt går mot ett mildare väder sjönk priserna något.

Jämfört med april 2016 låg det rörliga spotpriserna 37% högre i år. Precis som tidigare var det den sämre hydrologiska situationen och ett betydligt högre kolpris som låg bakom det höga elpriset. I april började även den årliga revisionssäsongen för kärnkraftverken. Under revisionen kontrolleras kraftverken och stängs därför ner i omgångar. Därmed fanns det mindre tillgänglig kärnkraft i elsystemet, vilket innebar att spolpriserna låg på en högre nivå.

Terminsmarknaden

Det hydrologiska underskottet, det vill säga volym av vatten i magasinen, markvatten och snö, försämrades i april och låg på ett underskott över 10 TWh. Anledningen var det kalla och torra vädret. De låga temperaturerna har inneburit att snön inte smält i samma takt som normalt för perioden. Det betyder att det kan bli stora vattenflöden när smältningen väl kommer igång. I sin tur innebär det att vattenkraftsproducenterna kan tappa kontrollen över vattennivåerna och därmed kommer behöva producera oavsett pris. Det i kombination med att förbrukningen successivt minskar, gör att de fasta terminspriserna kan sjunka snabbt.

De längre kontrakten låg i april på en stabil nivå med stöd av ett långsamt sjunkande pris på utsläppsrätter och ett stabilt kolpris.

Rekommendation

Just nu är både rörligt avtal och vårt 3 årsavtal förmånliga alternativ. Spotpriserna är på väg ned, vilket kan göra ett rörligt elavtal fördelaktigt. Samtidigt innebär ett rörligt avtal en risk för plötsliga prishöjningar.
För den som vill känna sig trygg och veta vad elfakturan kommer hamna på varje månad rekommenderar vi vårt fasta 3-årsavtal.

Teckna elavtal här. Eller hör av till oss på 08- 20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet.

Vill du teckna ett elavtal till ditt företag? Kontakta våra rådgivare så hjälper de dig att teckna elavtalet.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel, The Local.

[templatera id=”27195″]