[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden december 2016

2017-01-17

Sista månaden 2016 bjöd på en omväxlande elmarknad för både spot-och terminspriset. Stora väderomslag, julledighet och ökad kärnkraftsproduktion påverkade det rörliga spotpriset. Väderomslagen satte även spår i terminspriset som på grund av ett hydrologiskt underskott just nu är väldigt känsliga.

Andra nyheter på elmarknaden just nu är  och att utbyggnaden av elcertifikatsystemet förväntas vara klart 2019 och stormen Urds vindkraftsrekord.

Spotmarknaden
I slutet på november föll det rörliga spotpriset efter att ha legat på höga nivåer under hösten. De förhållandevis låga elpriserna fortsatte in i december och hamnade 20% lägre än förgående månad. Men trots en nedgång låg spotpriserna i december relativt högt jämfört med tidigare år. I december 2015 var spotpriset 85% lägre och under samma månad 2014 var priset 8 % lägre.

Decembers varierande väder innebar en lika varierande prisbild på spotmarknaden under månaden. December inleddes som nämnt med ett lägre och stabilt elpris till följd av det mildare vädret som drog in över landet. Men en kort period i mitten av månaden ökade elpriset då en kyligare väderlek återigen gjorde entré.

I slutet på månaden var det dags för Sveriges industrier att ta julledigt. Som en följd av detta minskade elförbrukningen betydligt. Under samma tid ökade produktionen av kärnkraft i Norden. Svenska Oskarshamnsverket och finska Olkilioto upptog sin produktion efter att ha legat nere på grund av reparation. Det innebar att alla tillgängliga kärnkraftverk i Norden och producerade till 100%, vilket är mycket ovanligt. Den höga produktionen av kärnkraft bidrog till ett överskott av el.

I genomsnitt hamnade det rörliga spotpriset i Sverige på 27,69 öre/kWh 2016. Det är 35% högre än 2015. Prisökningen under året kan huvudsakligen förklaras med ett stigande pris på kol. Men även låga nivåer i vattenmagasinen och dålig nederbörd, vilket innebär ett dåligt hydrologiskt läge.

Terminsmarknaden
Under majoriteten av december låg terminspriserna på en stabil och lägre nivå än under november månad. Men efter prognoser om en mild inledning på 2017 föll de fasta priserna på terminsmarknaden. Prognoserna förändrades därefter flera gånger, vilket skapade stora prisrörelser i slutet på månaden. Mellan vissa dagar kunde priset variera med flera ören.

Samtidigt är det låga vattennivåer i magasinen vilket skapar ett hydrologiskt underskott. Detta innebär att priserna är väldigt känsliga och kan svänga plötsligt.

Nyheter på elmarknaden
Här kommer några fler nyheter på elmarknaden just nu.

Utbyggnad för Elcertifikatsystemet förväntas klart 2019
Enligt en kartläggning av Montel kommer målet för utbyggnaden av elcertifikatsystemet* på 28,4 TWh nås under hösten 2019. Utbyggnaden av elcertifikatsystemet innebär en utökning av förnybara energikällor och därmed en större produktion av förnybar energi. Enligt kartläggningen är det även möjligt för en överutbyggnad av systemet, vilket i så fall innebär att priset för elcertifikat sjunker.

Stormen Urd åstadkom vindkraftsrekord
Under juldagen och annandag jul drog stormen Urd in över Sverige. Stormen förväntades bli häftig. Men Urd blev lugnare än befarat och bidrog med perfekta förutsättningar för en hög vindkraftsproduktion. Som mest producerades 5,7 GWh under en timme. Det motsvararar årskonsumtionen av el för 475 hushåll.

Vår rekommendation
Hösten har visat hur mycket priset kan variera på den nordiska elmarknaden. Elpriserna har under korta perioder svängt med uppemot 10 öre/kWh. Elpriserna ligger idag på en relativt sett låg nivå. För att inte drabbas av nya stora prisökningar rekommenderar vi att teckna ett fast avtal på 3 år.

Teckna ditt avtal här om du är privatperson eller hör av dig till oss på 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet. Vill du teckna ett elavtal till ditt företag? Hör av dig till en av våra rådgivare.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]