Elmarknaden december 2017

2018-01-12

På elmarknaden i december resulterade ett blött och milt väder i sjunkande priser på både spotmarknaden och för terminskontrakten nära i tid.

En sammanställning av elmarknaden 2017 visar att året var ovanligt blött. Det var också ett rekordår för vindkraften!

Spotmarknaden
December var milt och nederbördsrikt vilket pressade de rörliga spotpriserna nedåt. Jämfört med föregående månad sjönk spotpriserna med 5 %. Utöver det gynnsamma vädret var den en hög produktion av både vattenkraft och kärnkraft i Sverige. Detta innebar att spotpriserna i Sverige, bortsett från prisområde 4 (södra Sverige), låg på en nivå under det nordiska systempriset.

Terminsmarknaden
Terminspriserna sjönk något i december månad. Anledningen var det milda och nederbördsrika vädret som höjde nivåerna i vattenmagasinen och därmed förbättrade den hydrologiska balansen. De sjunkande priserna märktes främst på kontrakten närmre i tid. Vid årsskiftet var nordiska hydrobalansen betydligt över det långsiktiga genomsnittet.

Nedgången av terminspriserna dämpades dock av den starka prisutvecklingen på kol och olja i kombination med ökande priser på utsläppsrätter i slutet på december.
Det har varit, och är fortfarande, stor efterfrågan på kol i Asien samtidigt som stundade hällregn i regionen kan innebära störningar i kolkraftsproduktionen. Detta har varit, och är, bidragande orsaker till de stigande kolpriserna.

I december ökade priset på utsläppsrätter med anledning av låga auktionsvolymer. Men handeln av utsläppsrätter förväntas öka framöver vilket troligen kommer resultera i sjunkande priser.

Ett blött 2017
2017 var ett ovanligt vått år, med 12 % mer nederbörd än normalt. Den rikliga nederbörden resulterade i rejält fyllda vattenmagasin. Från ett underskott av vattenkraft i början på året, till ett överskott i årsslutet. Även kärnkraftsproduktionen var god under 2017.

2017 – Vindkraftens rekordår!
Norden har gjort stora satsningar på förnybar energi, där ett stort fokus har legat på utbyggnad av vindkraften. Den stora satsningen har inneburit att vindkraftsproduktionen i Sverige och Danmark idag är fyra gånger så stor som för tio år sedan och gjorde 2017 till ett rekordår för energislaget. Jämfört med 2016 ökande vindkraftsproduktionen med 20% 2017.

Idag står vindkraften för en betydande del av Sveriges och Danmarks energimix.

Teckna elavtal

Vill du teckna ett grönt elavtal till hemmet? Läs mer om våra elavtal och teckna här. Du kan också höra av dig till vår kundtjänst på 08 – 20 51 00 eller info@nordicgreen.se.

Är du intresserad av ett grönt avtal till företaget? Gå in här för att läsa mer eller kontakta Mats Bengtsson direkt på mats.bengtsson@nordicgreen.se eller på telefon 0720 – 78 84 92.

[templatera id=”27195″]