[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden juli 2016

2016-07-01

Både spotpriset och terminspriserna har sjunkit något den senaste tiden. Det beror bland annat på att inflöde och tillgång på vatten i magasinen har förbättrats jämfört med juni månad.

Spotmarknaden
Det rörliga spotpriset har under sommaren varit ovanligt högt för årstiden, främst på grund av att inflödet till vattenmagasinen varit lägre än normalt men också för att vindkraftsproduktionen var låg. Spotpriset för juli månad låg dock 4 öre/kWh lägre än juni månads spotpris.

Terminsmarknaden
Terminspriserna ligger idag, enligt flera oberoende analytiker, på för låga nivåer. Sedan i februari har priset på kol höjts med 70%, något som borde ha haft en större inverkan på terminspriserna än vad vi hittills kunnat se. Analytikerna anser att priserna på årsterminerna ligger hela 5-7 öre/kWh för lågt och att vi därför kan förvänta oss högre terminspriser framöver.

Vår rekommendation
Baserat på det nuvarande läget på elmarknaden, och riskerna för höjda elpriser, är det ett bra läge att säkra det fortfarande låga fasta elpriset. Vi rekommenderar vårt 3 års-avtal, där du även kan välja 100% solkraft. Vill du ta del av både det fasta och rörliga elpriset, rekommenderar vi vårt avtal Vintersäkring.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]