[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden juni 2016

2016-07-01

Spotmarknaden
Det rörliga elpriset är på uppgång och har under kortare perioder den senaste tiden varit uppe på ovanligt höga nivåer.

Höjningen beror på flera olika faktorer, bland annat låga mängder i vattenmagasinen. Detta har bidragit till att producenterna varit sparsamma med vattnet och tagit ett högre pris än vanligt på sin vattenkraft.

Samtidigt har de pågående underhållet av kärnkraftverken under juni inneburit en lägre produktion av kärnkraft, vilket i sig påverkat priset. När energikällor som vind-och vattenkraft under revisionsperioden dessutom inte är tillräckligt effektiva påverkar även detta elpriserna uppåt. Något som särskilt märktes av i slutet av juni.

Den låga vatten- och kärnkraftsproduktionen har medfört att  Sverige varit tvungna att importera mer el. Men möjligheten att importera Norges förmånliga vattenkraft, som Sverige vanligtvis gör, har varit begränsad. Anledningen är att några av överföringskablarna mellan Norge och Sverige måste renoveras, vilket förväntas pågå fram till 30 september.

Terminsmarknaden
Till skillnad från de rörliga elpriserna, har de fasta elpriserna på terminsmarknaden sjunkit. En betydande anledning är Storbritanniens utträde ur EU vilket skapat stor oro i världsekonomin. Under de första dagarna efter Brexit föll priset på kol och olja markant, vilket resulterade i att elpriserna rasade. När oron lagt sig, började elpriserna återhämta sig och söker sig nu tillbaka till de ursprungliga nivåerna igen.

Även priset på utsläppsrätter sjönk i samband med Brexit, och hamnade på den lägsta nivån sedan 2014. När priset på utsläppsrätterna sjönk, dalade även elpriset på terminsmarknaden.

Rekommendation
De fasta elpriserna ligger på en fortsatt låg nivå. Det är därför ett bra läge att säkra elpriset och satsa på fastprisavtal. Vi rekommenderar vårt 3-åriga avtal, med möjlighet att välja 100% solkraft!

[templatera id=”27195″]