Elmarknaden juni 2018: Torrt väder gav höga elpriser

2018-07-10

Det soliga och varma vädret fick både spot- och terminspriser att stiga i juni. På elcertifikatsmarknaden höll sig priserna däremot på en stabil nivå.

Spotmarknaden
I juni låg spotpriset i genomsnitt på 46 öre/kWh, vilket är 33 procent högre än i maj månad och 73 procent högre än i juni förra året. Den främsta anledningen till det höga priset var det varma vädret och uteblivet regn. Det torra vädret resulterade i ett underskott i den hydrologiska balansen vilket i sin tur medförde höga priser på vattenkraft.

Terminsmarknaden
De fasta terminspriserna för kontrakten 2019 steg kraftigt i juni till följd av försämrad hydrologisk balans och höga priser på spotmarknaden. Även förseningar i det finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 bidrog till de stigande elpriserna på terminskontrakten nära i tid. Byggandet av en ny reaktor i kraftverket som ursprungligen skulle sättas i produktion redan 2009, planeras nu istället sättas igång i september 2019.

Priserna för kontrakten längre bort i tiden steg inte lika kraftigt som för kontrakten 2019. Priserna på olja, kol och utsläppsrätter, som har stor påverkan på priset på terminsmarknaden, höll sig någorlunda stabila under juni månad. Fortsatt politisk osäkerhet i oljeländerna Iran Venezuela och Libyen samt en hög efterfrågan fick priserna att stiga. Men då OPEC-länderna (Organization of the Petroleum Exporting Countries) och Ryssland beslutade att öka sin oljeproduktion pressades priserna ändå nedåt. Kolpriset höll sig däremot på en jämn nivå medan priset på utsläppsrätter sjönk något.

Den 14 juni skärpte EU sina energimål och kom överens om att höja andelen förnybar energi till minst 32 procent till år 2030. Förhoppningen är att denna skärpning ska minska efterfrågan av kol och utsläppsrätter inom EU-länderna i framtiden. Uppnås målet in kommer det minska kolets och utsläppsrätternas påverkan på elpriset.

Elcertifikat
Semestertiderna har lämnat spår på elcertifikatmarknaden. Lågt handelsintresse har inneburit en stabil månad på marknaden utan större prisförändringar.

Rekommendation
Elpriserna fortsatte stiga i juni månad. För att slippa riskera ytterligare höjningar rekommenderar vi att teckna ett fast elpris. Med fast elpris påverkas du inte om priserna stiger. Väljer du ett rörligt elpris finns risken att du påverkas om priserna stiger ytterligare, men du kan också ta del av de lägre elpriserna om priset istället sjunker.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]