Elmarknaden mars 2018

2018-04-10

För den som längtade efter våren blev mars en stor besvikelse. Den stränga kylan från februari höll i sig in i mars vilket orsakade fortsatt ökande elpriser.

Spotmarknaden
De låga temperaturerna och höga elförbrukningen under månaden medförde höga spotpriser på den svenska elmarknaden. Främst i början på månaden. Spotpriset i mars hamnade 15 procent högre än i februari och 57 procent högre än i mars förra året.

Terminsmarknaden
Priserna steg kraftigt under månaden även på terminsmarknaden. På grund av månadens kalla väder försenades snösmältningen vilket i sin tur sköt upp vårfloden. Det ledde till en försämrad nordisk hydrobalans och ökade priser på kontrakten nära i tid. Dessa kontrakt påverkar till stor del de fasta elavtalen med kortare bindningstid.

Även priserna på kontrakten längre bort i tiden ökade och hamnade på den högsta nivån på sex år. En betydande anledning var stigande priser på utsläppsrätter till följd av hög efterfrågan och spekulativa köp på marknaden. Kontrakten längre bort i tiden påverkar främst de fasta elavtalen med längre bindningstid.

Kolpriserna försvagades däremot något under månaden. Den globala efterfrågan på kol på den asiatiska marknaden föll i slutet av vintern vilket är en av anledningarna till att priserna sjönk. Dessutom har kolproduktionen stabiliserats efter de produktionsstörningar som La Niña-fenomenet orsakade.

Elcertifikat
Priserna på elcertifikat påverkades inte nämnvärt i mars. Månadens kyla ökade efterfrågan på certifikaten, men tack vare ett överskott höll sig marknaden stabil.

Teckna elavtal
Elpriserna i april kommer till stor del påverkas av om våren och ett varmare klimat kommer igång. Om kylan fortsätter kommer priserna stiga ytterligare, vilket främst påverkar hushåll och företag med rörligt elavtal, i synnerhet de med hög elförbrukning.

Vill du vara säker på att få samma elpris varje månad? Då rekommenderar vi dig att teckna ett fast elpris. Då påverkas du inte om priserna skulle stiga i april.

Väljer du ett rörligt elpris finns risken att du påverkas om priserna stiger, men du kan också ta del av de lägre elpriserna om priset istället sjunker.

Teckna fast eller rörligt elpris HÄR.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget? Kontakta en av våra duktiga rådgivare Mats Bengtsson och Henry Wang.

[templatera id=”27195″]