[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden november 2016

2016-12-08

Det har sett dystert ut på elmarknaden de senaste månaderna. Men november har gett oss en liten ljusglimt i vintermörkret. Från att elpriset legat på extremt höga nivåer, dalade priset på både spot-och terminsmarknaden i slutet på månaden.

Sjunkande pris på elcertifikat och att utgången i USA-valet har satt spår även i energibranschen är ytterligare händelser som påverkat elmarknaden under månaden.

Spotmarknaden
Det genomsnittliga spotpriset för månaden hamnade 15% högre än i oktober i år och över 73% högre än i november 2015.

November månad inleddes med ovanlig kallt väder för årstiden. Det kalla vädret resulterade i att elpriset fortsatte stiga och låg under enskilda timmar uppe i över 100 öre/kWh.

I slutet av månaden gav kölden med sig. Ett mildare väder drog in över landet, vilket innebar att spotpriset sjönk betydligt och hamnade på en mer stabil nivå än tidigare under månaden. Under november lättade även överföringsbegränsningarna mellan Norge och Sverige, vilket tillsammans med det milda vädret påverkade elpriset nedåt. Överföringsbegränsningarna mellan länderna har varit en av de betydande anledningarna till de höga elpriserna de senaste månaderna.

Terminsmarknaden
De nordiska terminspriserna sjönk kraftigt i slutet på november. Det fallande fasta elpriset beror dels på förväntningar på ett milt väder med temperaturer som, enligt SMHI, kommer ligga högre än normalt för perioden. Det beror också på att väderprognoser just nu visar på nederbördsmängder långt över det normala.

Men det är inte endast väderförhållandena som haft inverkan på det just nu sjunkande terminspriset. Även kolpriset har fallit. En huvudanledning till kolprisets nedgång är att Kina, en stor producent av kol, lättat på de produktionsbegränsningar de haft för sina kolgruvor. Med begränsningarna producerade gruvorna kolkraft mellan 276-330 dagar om året. När begränsningarna nu lättat producerar alla kolgruvor energi 330 dagar om året. Den ökande tillgången på kol har på så sätt minskat kolpriset som i sin tur påverkar det generella elpriset nedåt.

Nyheter på elmarknaden 

Utgången i det amerikanska presidentvalet och att priset på elcertifikat sjunker är några av nyheterna på elmarknaden just nu.

Trump skapar osäker elmarknad
Det är nog ingen som missat det amerikanska presidentvalet i år. Den för många överraskande valutgången påverkar inte bara det politiska läget i världen, den har också inverkan på energimarknaden. Den tillträdande presidenten i USA, Donald Trump, har skapat osäkerhet på såväl elmarknaden som för klimatarbetet med sina planer att öppna upp stängda kolgruvor och sin skepsis mot klimatförändringarna. På sikt förväntas Donald Trumps politik leda till lägre kolpriser och lägre priser på utsläppsrätter, något som kommer ha negativ inverkan på miljö och klimat.

Priset på elcertifikat sjunker
Förväntningarna på ett mildare väder med mer nederbörd påverkar priserna på elcertifikat*. Det milda vädret gör att elförbrukningen minskar. Detta leder i sin tur till att efterfrågan på elcertifikaten sjunker.

*Elcertifikat är ett stöd till producenter av förnybar energi. Elbolag som köper och säljer el måste samtidigt köpa in en viss mängd elcertifikat i förhållande till den el de införskaffar. Syftet är att de förnybara energikällorna ska ha möjlighet att konkurrera med fossila energikällor. Läs med om elcertifikatsystemet på Svensk Energi eller Energimyndigheten.

Vår rekommendation
Elpriset ligger just nu på en låg nivå för årstiden eftersom det i nuläget förväntas bli en mild vinter. Men det finns fortfarande risk för ökande elpris, bland annat om vädret skulle slå om och återigen bli kyligare. Därför rekommenderar vi just nu vårt avtal Vintersäkring. Med Vintersäkring säkrar du det låga elpriset fram till 31 mars. Den 1 april går avtalet över till ett rörligt elpris, och du kan ta del av sommarens ofta låga elpriser.

Teckna ditt avtal här om du är privatperson eller hör av dig till oss på 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna elavtalet. Vill du teckna Vintersäkring till ditt företag? Hör av dig till en av våra rådgivare.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel, Financial Times.

[templatera id=”27195″]