Elmarknaden november 2017

2017-12-15

Novembers elmarknad bjöd på stigande spotpriser medan priserna på terminskontrakten varierade.

Andra nyheter under november var; ökat pris på utsläppsrätter, nytt svenskt vindkraftverk säker priserna på elcertifikat och att energiskatten kommer faktureras av nätbolagen från och med 1 januari 2018.

Spotmarknaden
I november steg spotpriset med 11 % jämfört med föregående månad. Ökningen berodde främst på det kallare vädret som drog in över landet, och resulterade i en ökad elförbrukning. Men den höga kärnkraftsproduktionen höll tillbaka de lokala elpriserna i Sverige.
Jämfört med spotpriset i november i fjol, var priset i år 20 % lägre. Fjolårets höga spotpriser berodde på årets mycket kalla novembermånad.

Terminsmarknaden
På terminsmarknaden skiljde sig priserna åt mellan kontrakten. För de kortare kontrakten steg priserna, medan kontrakten längre fram i tiden sjönk något.

Att priserna på kontrakten längre fram i tiden sjönk berodde bland annat på att Ringhals kärnkraftsproduktion förlängdes. Produktionen förväntades stängas ner i juni 2019 men skjuts nu fram till december 2019 för reaktor 2 och december 2020 för reaktor 1.

En annan orsak till att de priserna på kontrakten längre fram i tiden sjönk, var då den tyska regeringen inte längre förhandlar om att stänga de aktiva kolkraftverken i landet, något som tidigare varit ett krav från partiet ”De gröna”. Den tyska elmarknaden påverkar delvis den svenska elmarknaden. Och hade beslutet om att stänga kraftverken gått igenom hade detta kunnat skapa en oro på elmarknaden eftersom den framtida elproduktionen i landet varit osäker. Resultatet hade blivit stigande elpriser i både Tyskland och även indirekt i Norden. Att inte stänga kraftverken påverkar istället miljön negativt.

Priset på utsläppsrätter ökade
Under början av november steg priserna på utsläppsrätter. Anledningen var att EU kom överens om införandet av en marknadsstabilitetsreserv för att minska överutbud av utsläppsrätter på marknaden.

Nytt vindkraftverk sänker priser på elcertifikat
I slutet på 2019 väntas Sveriges nya vindkraftpark Markbygden 1 stå klart med full produktion. Vindkraftparken ska ge 650 MW vindkraft och därmed öka landets produktion med 12 %. När de nya investeringarna som gjorts i kraftverket offentliggjordes föll priserna på elcertifikat, men väntades att stiga återigen.

Energiskatten flyttas till nätbolaget
Från och med 1 januari 2018 kommer nätbolagen ta över faktureringarna av energiskatten. Förändringen innebär att fakturan från elleverantören sänks med beloppet som motsvarar energiskatten. Samtidigt höjs beloppet på fakturan från nätbolagen med motsvarade belopp. Därmed påverkas inte den totala elkostnaden.

Vår rekommendation
Eftersom spotpriserna ökat och priset på kontrakten längre fram i tiden har sjunkit något, rekommenderar vi just nu att teckna ett fast 3-årsavtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till hemmet? Läs mer om våra elavtal och teckna här. Du kan också höra av dig till vår kundtjänst på 08 – 20 51 00 eller info@nordicgreen.se.

Är du intresserad av ett grönt avtal till företaget? Gå in här för att läsa mer eller kontakta Mats Bengtsson direkt på mats.bengtsson@nordicgreen.se eller på telefon 0720 – 78 84 92.

[templatera id=”27195″]