[templatera id=”35509″]

Vi berättar varje månad om läget på elmarknaden.

Elmarknaden oktober 2016

2016-11-04

Elmarknaden under oktober lämnar tyvärr inte många glada miner för de som hoppas på billiga elpriser. Det rörliga elpriset är fortsatt på väg upp och de fasta terminspriserna följer samma trend.

Brist på el märkt med Bra miljöval, fler privatpersoner väljer att prissäkra sig och minskad vindkraftsproduktion är ytterligare nyheter på elmarknaden just nu.

Spotmarknaden
Det rörliga spotpriset fortsätter stiga. Det har varit en kall höst med ytterst lite nederbörd. Det innebär låga nivåer i vattenmagasinen samtidigt som efterfrågan på el fortsätter att öka. Det genomsnittliga svenska spotpriset ligger just nu 26 % högre än i september och 62 % högre än i oktober i fjol.

Det råder fortsatt stora skillnader i elpriserna mellan de nordiska länderna på grund av överföringsbegränsningarna mellan Sverige och Norge. Medan elpriserna i Sverige, Danmark och Finland fortsätter öka på grund av underskott av vattenkraft, ligger priserna i Norge på en lägre nivå på grund av överskott.

När det är brist på el i Norden blir länderna starkt beroende av den tyska kolen. Eftersom det kalla och torra vädret förväntas fortsätta, stiger kolpriserna som i sin tur bidrar till högre elpriser generellt i Norden.

Terminsmarknaden
Även för de fasta terminspriserna ser det dystert ut, i synnerhet för de kortare elavtalen på 1 år. Precis som spotpriserna har terminspriserna ökat kraftigt den senaste månaden. De fasta elpriserna för det första kvartalet 2017 har omsatts på sin högsta notering någonsin.

En huvudförklaring till de stigande priserna är det kraftiga högtryck som lagt sig över Norden och inneburit en nederbörd långt under vad som är vanligt för perioden. Som följd ligger nivåerna i de svenska vattenmagasinen nu 20 procent under det normala.

Stigande priser på bränsle och problem i de franska kärnkraftverken har också satt avtryck och bidrar till de ökande terminspriserna i stora delar av Europa, däribland de nordiska länderna.  Frankrike har dessutom blivit tvungna att göra ett stort antal oväntade revisioner av sina kärnkraftverk, vilket driver upp priserna inför vintern ytterligare.

Nyheter på elmarknaden 

Det händer mer på elmarknaden än ökande spot-och terminspriser. Här är några av nyheterna just nu.

Snart slut på el märkt med Bra Miljöval

Det torra vädret och därmed låga nivåerna i vattenmagasinen påverkar inte enbart elpriserna i Norden. Underskottet av vattenkraft i Sverige har också inneburit att el märkt med Bra Miljöval för 2016 nu är på väg att ta slut. De volymer som finns kvar säljs till höga priser. Detta är dock inte något som kommer påverka våra kunder. Vår elhandelschef Jakob Jönsson svarar på frågor om detta, läs om det här.

Fler väljer att prissäkra sig 

För första gången sedan 2010 har de fasta terminspriserna i genomsnitt varit lägre under 2016 än de rörliga avtalen. Det har satt tydliga spår i vilka avtal både små och stora hushåll valt att teckna. Allt fler väljer idag att prissäkra sig med fasta avtal.

Vindkraftsproduktionen minskade 2016

Vindkraft är Sveriges populäraste energikälla. Men under 2016 har vindkraftsproduktionen backat med 14% från rekordåret 2015. Anledningen är främst att föregående år var ovanligt vindrikt medan 2016 istället varit vindfattigt.

Vår rekommendation
Elpriserna stiger alltjämt. Både rörliga och terminspriser. Men för terminspriserna påverkar det torra vädret och låga nivån i magasinen främst de korta kontrakten på 1-2 år. Terminspriserna för de längre elavtalen påverkas inte på samma sätt av de rådande väderförhållandena och ligger därför på en mer förmånlig nivå.

Med det sagt är vår rekommendation just nu att teckna ett 3-eller 5-årsavtal. Hör av dig till oss på 08-20 51 00 eller info@nordicgreen.se så hjälper vi dig att teckna avtalet. Vill du teckna ett avtal till ditt företag? Gå in här.

Källor: Montel, Shepherd Energy, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Troms Kraft Handel.

[templatera id=”27195″]