Elmarknaden oktober 2017

2017-10-10

I oktober sjönk det rörligt spotpriset medan priserna på terminsmarknaden varierade kraftigt.

Andra nyheter på elmarknaden i oktober var Finlands ökning av egen elproduktion och stora svängningar på elcertifikatmarknaden.

Spotmarknaden
Spotpriset i oktober var 15 % lägre jämfört med september och det lägsta priset sedan juni i år. Temperaturen under månaden var normal för perioden. Däremot var det mer nederbörd än vanligt samtidigt som det var relativt blåsigt. Den rikliga nederbörden fyllde på vattenmagasinen. Dessutom kunde en del av vattnet i magasinen sparas eftersom månadens vindar bidrog till att vindkraften stod för en större del av elproduktionen än vanligt. Detta i kombination med att större delen av kärnkraften äntligen började producera med full kraft efter lång period av problem, innebar att spotpriset sjönk.

Jämfört med spotpriset i oktober 2016 var spotpriset i oktober 2017 18 % lägre. I oktober 2016 steg spotpriset med hela 26 % jämfört månaden innan. Anledningen var då ett dåligt hydrologiskt läge och prognoser om ett mycket kallt och torrt väder. Med andra ord var situationen då precis tvärt emot hur läget såg ut i oktober detta året, vilket är anledningen till de stora skillnaderna i priset.

Terminsmarknaden
Det har varit mindre rörelse än normalt på terminsmarknaden under oktober. Priset för kontrakten nära i tid pressades nedåt av septembers rikliga nederbörd. Men på grund av ett stigande kolpris sjönk inte priserna, utan höll sig på en jämn nivå. De kortare kontrakten som ligger nära i tid påverkar främst priserna på exempelvis 1-årsavtalet som därmed låg på i princip samma nivå i oktober som september.

Det ökande kolpriset hade desto mer påverkan på kontrakten längre fram i tiden. Priset för dessa kontrakt steg då de inte påverkades av de blöta väderprognoserna, vilket kontrakten närmre i tiden gjorde. Priset för terminskontrakten längre fram tiden påverkar främst priset på de längre avtalen, som 3-och 5-årskontrakten.

Priserna mellan de olika årskontrakten skiljde sig därmed ovanligt mycket.

Ökad elproduktion i Finland
Finland har byggt ut sin vindkraft samtidigt som landets nya kärnkraftsreaktor snart kommer börja producera el. Detta gör att mindre el kommer behöva exporteras från Sverige till Finland, något som kommer få de svenska elpriserna att sjunka.

En annan rolig nyhet var att Finlands vindkraftsproduktion slog rekord i oktober.

Stora svängningar på elcertifikatmarknaden
I oktober steg priset på elcertifikat. Under en period på fyra veckor steg priset kraftigt från 60 kr till 80 kr per certifikat, men föll sedan tillbaka något vilket är normalt efter en så kraftig uppgång. I början på november föll plötsligt priset med 15 procent. Anledningen till raset var ett tillkännagivande om att ny vindkraftsproduktion kommer tillföras i systemet tidigare än väntat. Priset på elcertifikaten hamnade då på 65 kr, men har stigit sedan dess och var mitt på dagen den nionde oktober uppe på 73 kr.

Vår rekommendation
Läs mer om våra elavtal och teckna här. Du kan också höra av dig till vår kundtjänst på 08 – 20 51 00 eller info@nordicgreen.se.

Är du intresserad av ett avtal till företaget? Kontakta Mats Bengtssonmats.bengtsson@nordicgreen.se eller på telefon 0720 – 78 84 92.

[templatera id=”27195″]