Grön el – företagets största insats för miljön

När du väljer grön el stärker du företagets miljöprofil. En fördel i kampen om kunderna som allt oftare efterfrågar en plan för hur företag arbetar med miljön.

Så mycket bättre är grön el

Om du gör ett aktivt val och väljer grön el får du 100% förnybar energi helt fri från CO2-utsläpp.

Se filmen om hur ditt företag kan stärka sitt miljöarbete.

MINDRE FÖRETAG

30 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

10,1 ton/CO2 år

Eller 9,5 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

LANTBRUKARE

150 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

50,4 ton/CO2 år

Eller 48 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

INDUSTRIFÖRETAG

1 000 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

336 ton/CO2 år

Eller 318 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

Om du inte aktivt väljer grön el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 42,1% fossila bränslen, 40,8% kärnkraft och endast 17,1% förnybar energi. För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 336g CO2-utsläpp (siffra: Energimarknadsinspektionen).

När du väljer grön el från Nordic Green Energy:

  0g/kWh i CO2-utsläpp

  Väljer du inte grön el får du el från *Residualmixen:

   336g/kWh i CO2-utsläpp

   Hur vet jag att jag får grön el?

   All vår gröna el levereras med en s k ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja grön el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor.

   Se filmen om grön el.