Grön el företag hämtas från sol, vind och vatten.

Grön el

…företagets största insats för miljön

När du väljer grön el stärker du företagets miljöprofil. En fördel i kampen om kunderna som allt oftare efterfrågar en plan för hur företag arbetar med miljön.

Vad är grön el?

Vad vi syftar på när vi säger “Grön el” är el som är helt förnybar. Vår gröna el hämtas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor släpper inte ut någon koldioxid och producerar inget avfall som behöver slutförvaras. Det förbrukar inte jordens resurser, helt enkelt.

Grön el är bättre

Om du gör ett aktivt val och väljer grön el får du 100% förnybar energi helt fri från CO2-utsläpp.

MINDRE FÖRETAG

30 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

10,1 ton/CO2 år

Eller 9,5 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

LANTBRUKARE

150 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

50,4 ton/CO2 år

Eller 48 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

INDUSTRIFÖRETAG

1 000 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

336 ton/CO2 år

Eller 318 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

När du väljer vår gröna el:

CO2-utsläpp

0g/kWh

El från *Residualmixen:

CO2-utsläpp

336g/kWh

Om du inte aktivt väljer grön el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 42,1% fossila bränslen, 40,8% kärnkraft och endast 17,1% förnybar energi. För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 336g CO2 (siffra: Energimarknadsinspektionen).

Hur vet jag att mitt företags el är 100% grön?

All vår gröna el levereras med en s.k. ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja grön el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor.