Portföljförvaltning sprider riskerna

För företag och organisationer med större elförbrukning erbjuder vi portföljförvaltning. Sprid riskerna samtidigt som du säkerställer ett lågt snittpris över avtalstiden. Ring våra experter på telefon: 070-433 02 37 eller skriv till oss via vårt kontaktformulär.

Vi bevakar elmarknaden åt dig

Nordic Green Energys elhandelsavdelning har ständig koll på elmarknaden. Har ditt företag eller din organisation en elförbruknings som överstiger 2 GWh per år? Då har ni möjlighet att teckna ett elavtal med portföljförvaltning. Med hjälp av väl utarbetade analyser och riskbedömningar bevakar vi elmarknaden för din räkning och föreslår fördelaktiga inköpstillfällen. Du beslutar sedan själv om elinköpen, eller så ger du oss mandat att köpa enligt en fastlagd strategi. Målet är att undvika pristoppar på elmarknaden och säkerställa ett lågt snittpris under avtalstiden.

Tydlig redovisning

Efter varje inköpstillfälle får du en redovisning med tydlig prisinformation. Redovisningen innehåller också ett medelvärde av samtliga genomförda inköp. Medelvärdet är det pris du betalar för din el plus ett i förväg överenskommet påslag. Målsättningen är att säkerställa ett så lågt medelvärde som möjligt. Våra rådgivare hjälper dig att göra fördelaktiga inköp under avtalstiden.

N

FÖRDELAKTIGT – Du får möjlighet att nyttja marknadens prissvängningar och kan dra nytta av både de fasta och de rörliga förutsättningarna. Det ger en fördelaktig prisnivå.

N

PROFESSIONELLT – Du får professionell vägledning av våra rådgivare

N

SKRÄDDARSYTT – Vi planerar era elinköp tillsammans så att du får bästa lösningen för ditt företag

N

TRYGGT – Du sprider risken eftersom du inte binder hela volymen vid ett och samma inköpstillfälle

N

NATURLIGT – 100% förnybar el från sol, vind och vatten

Kontakta våra duktiga experter så får du den hjälp du behöver.

 

Telefon:  070-433 02 37