[templatera id=”35509″]

Pressbild.

Först i Sverige med EKOenergy-märkt el

2016-11-23

Äntligen får svenska privatpersoner och företag möjlighet att välja en internationell miljömärkning på el. Nordic Green Energy lanserar nu EKOenergy. Genom märkningen kan Nordic Green Energys kunder välja att bidra till miljö- och klimatprojekt världen över.

År 2000 var Nordic Green Energy först på den svenska elmarknaden med att enbart erbjuda el från förnybar energi. Sedan dess har både produktionen och konsumtionen av förnybar energi ökat markant. Idag efterfrågar alltfler ytterligare möjligheter att kunna bidra till en hållbar framtid. Som svar på detta lanserar nu Nordic Green Energy den internationella miljömärkningen EKOenergy.

– Genom EKOenergy erbjuder vi en internationell miljömärkning på el. Det innebär att du som kund främjar utvecklingen av förnybar energi samtidigt som du förbättrar för människor och miljö både nationellt och globalt. Med EKOenergy kan vi också erbjuda företag som har verksamhet i flera länder en möjlighet att välja en gemensam miljömärkning som fungerar även utanför Sveriges gränser, säger Hanna Radoncic, Chef för marknad och kommunikation på Nordic Green Energy.

EKOenergy startade år 2013 på initiativ av ideella miljöorganisationer runt om i Europa. Idag står 40 miljöorganisationer från 30 olika länder bakom märkningen. EKOenergy rekommenderas av internationella standarder som Green House Gas Protocol och LEED.

– Allt fler människor världen över börjar gå över från fossila bränslen till 100% förnybar energi. Med vår miljömärkning vill vi på EKOenergy snabba på denna förändring. Men EKOenergy står inte endast för förnybar energi. Genom försäljningen av EKOenergy-märkt el går ett bidrag till miljömärkningens klimatfond. Fonden finansierar i sin tur projekt som arbetar för utbyggnad av förnybara energikällor i utvecklingsländer, säger Steven Vanholme, koordinatior på EKOenergy.

I dagsläget erbjuder elbolag i tio länder förnybar energi märkt med EKOenergy. Och nu har miljömärkningen även kommit till Sverige.

– Sedan starten år 2013, har EKOenergy spridit sig snabbt både i och utanför Europa. Vi är väldigt stolta och glada över att Nordic Green Energy nu gör EKOenergy tillgängligt även för svenska företag och konsumenter, säger Steven Vanholme.

För mer information, kontakta:
Hanna Radoncic, Chef Marknad och Kommunikation Nordic Green Energy | tel.nr 070-086 40 05| e-post hanna.radoncic@nordicgreen.se
Steven Vanholme, Koordinator EKOenergy | tel.nr + 358 50 568 73 85 |e-post steven.vanholme@sll.fi

EKOenergy
EKOenergy är en internationell miljömärkning för el som kommer från förnybara energikällor. Märkningen stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder. Den rekommenderas av de internationella standarderna US Green Building Council, Carbon Disclosure, Project CDP and Greenhouse Gas Protocol. EKOenergy arbetar med projekt som skyddar miljön och förbättrar livssituationen för människor i utsatta länder. Läs mer på www.ekoenergy.org

[templatera id=”27195″]