Nordic-Green-Energy-klimatkompensation-sumatra

Nordic Green Energy

Stabil energiförsörjning med vattenkraft

I indonesien renoveras ett vattenkraftverk vilket gör att förnybar energi kan matas ut direkt i det regionala elnätet. På så vis kan dieselbaserad energi bytas mot grön el, vilket sänker växthuxgasutsläppen. Projektet är certifierat av Gold Standard.

Om projektet
Ett föråldrat vattenkraftverk var i stort behov av renovering. Produktionskapaciteten låg på endast 75 kWh, vilket tydde på att kraftverket var grovt underyttnytjat. Genom en trestegsprocess återställs verket, kapaciteten ökas och det ansluts till det regionala elnätet.

Genomgående ska den befintliga infrastrukturen användas så långt som möjligt. Dock behövde den tekniska och den elektroniska utrustningen ersättas med nya komponenter. Den färdiga anläggningen har en kapacitet på 935 kW och kommer årligen att minska utsläppen med upp till ca 3800 ton CO2.

Sociala mervärden
Förutom att bidra med minskade växthusgasutsläpp bidrar projektet också med förbättringar av den ekonomiska, sociala och ekologiska situationen för lokalbefolkningen. Strömavbrott på grund av otillräcklig kapacitet är en vanlig förekomst på den indonesiska landsbygden.

Genom projektet drar lokalbefolkningen nytta av ett mer stabilt energiförsörjningssystem – ett centralt krav för den lokala ekonomin. Genom renovering och drift av anläggningen skapas dessutom nya lokala jobb.

Efterfrågan på energi i Indonesian har ökat kraftigt år efter år, och de förnybara enrgislagen, i synnerhet vattenkraft, har bra potential i landet.

Indonesien-vattenkraft

Den kilometerlånga akvedukten byggdes i början av 1900-talet under den holländska koloniseringen och flyter genom djungeln i västra Sumatra.