Mixavtal – 50% rörligt och 50% fast pris

Mixavtalet är ett kombinerat elavtal där du betalar 50% rörligt pris och 50% till ett fast pris. Det innebär att hälften av din förbrukning faktureras till ett fast pris som inte förändras, och den andra hälften till ett rörligt pris som följer Nord Pool Spot-marknaden varje månad. Genom det här avtalet drar du nytta av lägre priser när marknaden går ner och begränsar din risk när marknaden går upp.

Kontaktformulär:

"*" indicates required fields

För önskad elleverans
This field is for validation purposes and should be left unchanged.