Elmarknaden januari 2019:

2019-02-12

Under januari månad höll blåst och låga temperaturer upp priserna på spotmarknaden. Ytterligare omständigheter för de höga priserna var begränsad kapacitet för kärnkraftsproduktion samt fortsatt låg hydrobalans. På terminsmarknaden sjönk priserna för kontrakt i närtid då väderprognoser visade på en hög nederbörd mot slutet av månaden. På elcertifikatmarknaden återhämtade sig spotpriserna sedan fallet i slutet av december.

Spotmarknaden
I januari låg det genomsnittliga spotpriset på 555 SEK/MWh vilket är det högsta priset för januari sedan 2011 och 74 procent högre än föregående år. I slutet av månaden såg man de högsta dagspriserna vilket berodde på låg temperatur men även på grund av reducerad kärnkraftsproduktion. Oskarshamn 3 drabbades av tekniska fel och kärnkraftsreaktorn på Ringhals 2 kördes på 50 procent reducerad effekt.

Generellt beror de höga spotpriserna i norden fortfarande på höga utsläppsrätter samt att den nordiska hydrobalansen ligger i underskott för årstiden, vilket tvingat nordiska länder att importera mer än vanligt. Därtill upprätthålls de höga priserna på den nordiska marknaden av de höga priserna på den tyska elmarknaden, dit nordiska priser är tätt kopplade genom både import och export av el.

Terminsmarknaden
Priserna på Nasdaqs finansiella elmarknad sjönk i januari. Den nordiska hydrobalansen ligger fortfarande i underskott med cirka 20 TWh. Priserna för kontrakt i närtid sjönk då väderprognoserna vid månadens slut visade på mildare väder och högre nederbörd jämfört med årstidens normalnivå. Prisen för kontrakt längre bort i tiden pressades ned av de låga priserna på utsläppsrätter. Storbritanniens utträde ur EU ger upphov till oro på utsläppsmarknaden, eftersom ett utträde utan avtal skulle innebära ett överskott av utsläppsrätter när britternas behov avtar. I januari nåddes en överenskommelse i Tyskland om att sluta använda kol i energiproduktion senast 2038. På längre sikt kommer efterfrågan på kol och utsläppsrätter minska när investeringar till förnybar energi ökar. Enligt regeringens kolkommission är det första steget att stänga ungefär en tredjedel av landets kolkraftkapacitet senast 2022.

Elcertifikatsmarknaden
Efter ett kraftigt fall i slutet av december återhämtades spot-priserna på elcertifikat upp till nästan 200 SEK/MWh under första hälften av januari. Uppsvinget berodde bland annat på utsikter om kyligare väder vilket tillförde en ökad efterfrågan och minskade överskottet på marknaden. Under andra hälften av månaden blev väderprognoserna mildare vilket tog ned priserna till omkring 185 SEK/MWh i slutet av månaden. Längre ut i kurvan inföll dock ingen återhämtning. Sedan Energimyndigheten i december presenterade sitt förslag om stoppregeln har priserna för 2021 och 2022 legat på rekordlåga nivåer.

Rekommendation
För att undvika eventuella prishöjningar rekommenderar vi att passa på att teckna elavtal med fast pris nu. Ditt fasta pris kommer då inte att påverkas av eventuella prisstigningar som sker på elmarknaden efter att du tecknat ditt avtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]