Elmarknaden november 2018: Sen vinter och sena leveranser höll ner priserna på elmarknaden

2018-12-11

Under november månad ökade priserna på spotmarknaden något i takt med att temperaturen sjönk. Priserna på elcertifikat höll sig stabila trots brist på vind. På terminsmarknaden var läget fortsatt ostabilt med pressade kolpriser och prisras på olja.

 

Spotmarknaden
I november höll sig temperaturen fortfarande på en låg nivå i jämförelse med samma årstid tidigare år. Det var dock både kyligare och blåsigare än oktober vilket ökade elförbrukningen. Således steg priserna på spotmarknaden en aning. Vädret var även avsevärt torrare än normalt, vilket begränsade vattenkraftproduktionen och ökade produktionskostnaderna.

Beroende på svaga vattenresurser, samt högre priser på utsläppsrätter och bränslepriser än tidigare år, var november månads genomsnittliga spotpris över 60 procent högre än det genomsnittliga priset under de senaste fem åren. Prisnivån i södra Sverige var högre än i Sveriges resterande prisområden, särskilt vid perioder med låga vindförhållanden, beroende på koppling till Tyskland.

Terminsmarknaden
Priserna på Nasdaqs finansiella elmarknad steg avsevärt under november. Priserna för kontrakten i närtid gynnades av den försämrade nordiska hydrobalansen och en stark spotmarknad. I slutet av november låg den nordiska hydrobalansen cirka 12 TWh i underskott.

Priserna för kontrakt längre bort i tiden steg vilket berodde på den kraftiga prisutvecklingen på utsläppsrätter och gas, vilket påverkar produktionskostnaden för el. Efter en kraftig nedgång i oktober återjusterades priset på utsläppsrätter. En orsak till stegringen var förmodan om att Tyskland kommer att skjuta på avskaffandet av kolkraft. Huvudfokus i EU:s utsläppshandel är dock Storbritanniens utträdesavtal, vilket det kommer att röstas om i det brittiska parlamentet i december. Resultatet i röstningen kommer att ge riktning för utsläppsmarknaden. I fall parlamentet inte godkänner det framförhandlade utträdesavtalet skulle det frigöra stora mängder utsläppsrätter, vilket ökar överskottet på marknaden och sänker priset.

Den låga kärnkraftsproduktionen i Belgien har bidragit till en ökad efterfråga på gas och stärkt gaspriset. Däremot sjönk både kol- och oljepriserna under november. I Centraleuropa har kol varit svåråtkomligt beroende på låga vattennivåer i de floder som används för koltransporter. Dessa logistikproblem, med höga transportpriser, sänkte efterfrågan på kol och höjde som följd efterfrågan på gas. Den svaga efterfrågan på kol från Europa i kombination med den milda starten på vintern, har pressat kolpriset nedåt.

Oljepriset rasade under november mer än 20 procent då den globala produktionen ökade i rekordtakt. Efterfrågan väntas nu falla på grund av ökningen av handelsspänningar i världsekonomin. Dessutom har USA:s sanktioner mot Iran haft lägre effekt på utbudet än vad man tidigare förutspått.

På Nasdaqs elmarknad råder fortfarande osäkerheter sedan september då medlemmarna tvingades att komplettera marknadens garantifond för att täcka de förluster som följde från tvångsauktioneringen av en norsk aktörs portfölj. Handelsvolymen i november låg på 30,2 TWh vilket är 24 procent lägre än i november föregående år.

Elcertifikatsmarknaden
Elcertifikatpriserna blev stabilare i november. Vädret, som styr marknaden, var torrt och vindfattigt men balanserades upp av temperaturer som var högre än normalt. Det rådde stora prisskillnader mellan frontkontrakten och terminerna längre ut på kurvan vilket beror på risken för produktionsöverskott som ökar på grund av stora vindkraftinvesteringar.

Rekommendation
För att undvika de höjningar som följer med kommande kyla rekommenderar vi att passa på att teckna elavtal med fast pris nu när elpriset har sjunkit. Ditt fasta pris kommer då inte att påverkas av eventuella prisstigningar som sker på elmarknaden efter att du tecknat ditt avtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]