Elmarknaden oktober 2018: Milt höstväder gav milda vändningar på elmarknaden

2018-11-13

Under oktober fortsatte priserna att sjunka på spotmarknaden tack vare att den ljumma temperaturen höll i sig. Terminsmarknaden lugnade och priserna rörde sig måttligt i jämförelse med tidigare månader. På elcertifikatmarknaden var det däremot livligare då vind och regn orsakade prisras på marknaden.

 

Spotmarknaden
Under oktober fortsatte prisnedgången på spotmarknaden tack vare det milda höstvädret.

Trots att elförbrukningen har fortsatt öka sedan september kompenserades efterfrågan av en ökad produktion av både vind- och kärnkraft vilket möjliggjordes av den förbättrade vattensituationen.

Priserna på spotmarknaden höll sig trots detta på en nivå som är ungefär 50 procent högre i jämförelse med samma period under de senaste fem åren. Det beror till stor del på att både bränslepriser och priserna på utsläppsrätter har ökat under de senaste åren.

Terminsmarknaden
På Nasdaqs nordiska terminsmarknad var prisrörelserna måttliga jämfört med föregående månader. Efter en nederbördsrik månad skiftade vädret i oktober och den torra luften höjde priserna nära i tid. Priserna på utsläppsrätter sjönk över 20 procent under oktober vilket pressade ner priserna för längre perioder.

I Brexitförhandlingarna mellan Europeiska unionen och Storbritannien finns det ännu inget utträdesavtal, vilket har ökat osäkerheten på marknaden. Beroende på utträdesavtalet är det möjligt att Storbritannien, som är känd förespråkare för utsläppshandel, kommer att uteslutas från Europeiska unionens utsläppshandelssystem.

Även på bränslemarknaden var prisutvecklingen svag då det milda vädret har minskat efterfrågan på kol och gas inom elproduktion.

Elcertifikatsmarknaden
På elcertifikatmarknaden rasade priserna över 80 SEK/MWh i oktober. Efter den torra och vindfattiga sommaren såg det ut att kunna uppstå en brist på elcertifikat. Det förebudet brast dock av det nederbördsrika och blåsiga höstvädret som ökade utbudet radikalt och slopade risken för underskott av elcertifikat.

Rekommendation
För att undvika de höjningar som följer med kommande kyla rekommenderar vi att passa på att teckna elavtal med fast pris nu när elpriset har sjunkit. Ditt fasta pris kommer då inte att påverkas av eventuella prisstigningar som sker på elmarknaden efter att du tecknat ditt avtal.

Vill du teckna ett grönt elavtal till företaget eller bostadsrättsföreningen? Kontakta vår duktiga rådgivare Mats Bengtsson.

[templatera id=”27195″]