Miljömärkningen på el som växer i hela världen

2018-07-06

Att underlätta och skynda på utvecklingen av förnybara energikällor runt om i världen, det var syftet när den internationella miljömärkningen EKOenergy startades 2013 på initiativ av ideella miljöorganisationer. Idag står 40 miljöorganisationer från 30 länder bakom märkningen som växer i såväl Europa och Asien som i Sydamerika.

– Ju fler elhandelsbolag som väljer att sälja förnybar och miljömärkt energi desto snabbare kan vi driva skiftet till 100 procent förnybar energiproduktion framåt, säger Steven Vanholme, projektledare på EKOenergy.

Förutom hållbara krav på elproduktionen garanterar EKOenergy-märkningen även att en del av överskottet går till en fond som finansierar klimatprojekt runt om i världen som annars inte hade ägt rum. År 2016 blev Nordic Green Energy först i Sverige med att erbjuda EKOenergy-märkt el till kunderna.

– Miljömärkningar som EKOenergy gör att enskilda konsumenter kan ha en större påverkan på utvecklingen och i förlängningen blir det ett tydligt budskap till både de som styr och till andra konsumenter. För att lyckas behöver fler elhandelsbolag gå i Nordic Green Energys fotspår och ge kunderna valmöjligheten, säger Steven Vanholme.

Förutom att allt fler elhandelsbolag erbjuder EKOenergy-märkt el till kunderna så har flera stora internationella bolag börjat producera sina produkter med den miljömärka energin, bland annat SAP och ett av Finlands största bryggerier.

För Nordic Green Energy går EKOenergy väl i linje med företagets målsättning att bidra till ett hållbart samhälle.

– EKOenergy främjar utvecklingen av förnybar energi och förbättrar miljön både nationellt och globalt genom klimatfonden. Med EKOenergy kan vi också erbjuda företag som har verksamhet i flera länder en möjlighet att välja en gemensam miljömärkning som fungerar även utanför Sveriges gränser. Att EKOenergy växer är positivt för alla helt enkelt, säger Mikael Söderman, Sverigechef Nordic Green Energy.

Läs mer om de klimatprojekt som finansieras av EKOenergy HÄR.

Teckna elavtal med EKOenergy HÄR.

Vill du teckna ett EKOenergy-märkt elavtal till ditt företag? Läs mer om det HÄR eller hör av dig till Mats Bengtsson på mats.bengtsson@nordicgreen.se.

Ta en titta på EKOenergys projekt för 2018

[templatera id=”27195″]