Vi finns i Sverige, Norge & Finland

Vi har gett norden grön energi i över 100 år.

Nordic Green Energy är en del av Troms Kraft-koncernen. Troms Kraft är en av Norges största producenter av förnybar energi, verksamt sedan 1898. I Finland är Nordic Green Energy landets största gröna elbolag.

Troms Kraft – en grön koncern

Troms Kraft äger nio vattenkraftverk och en stor vindkraftpark som årligen producerar c:a 1000 miljoner kilowatt grön el till norden. Koncernen ligger i framkant vad gäller utveckling och försäljning av förnybar energi för den gröna nordiska marknaden.

Koncernplan Troms Kraft.