[templatera id=”35509″]

Nordic Green Energy är en del av Troms Kraft-koncernen.

Vi finns i Sverige, Norge och Finland

Nordic Green Energy är en del av Troms Kraft-koncernen. Troms Kraft är en av Norges största producenter av förnybar energi, verksamt sedan 1898. I Finland är Nordic Green Energy landets största gröna elbolag.

Troms Kraft – en grön koncern

Troms Kraft äger nio vattenkraftverk och en stor vindkraftpark som årligen producerar c:a 660 miljoner kilowatt grön el. Koncernen ligger i framkant vad gäller utveckling och försäljning av förnybar energi för den nordiska marknaden. Omsättningen är c:a 2,7 miljarder NOK årligen.

Troms Kraft huvudkontor i Tromsø.

Troms Krafts huvudkontor i Tromsø.

Koncernplan Troms Kraft.

Nyckeltal koncernen

TROMS KRAFT

  • Egen produktion om c:a 1 TWh
  • 380 anställda
  • 3,4 miljarder norska kronor

NORDIC GREEN ENERGY

(2015)

  • 2,8 TWh levererad volym
  • 52 anställda
  • 1,057 miljard omsättning
  • 44 miljoner i resultat