Vi har producerat egen grön elkraft sedan 1898!

Vi producerar egen grön el

Vi är äldst på svenska elmarknaden som grönt elbolag. Redan 2001 började vi sälja förnybar energi till svenskarna. Men vårt norska moderbolag är ännu bättre – de har sålt grön el sedan 1898!

Elkraft från Norge

Nordic Green Energy levererar endast el från sol, vind och vatten. Och inte nog med det. Från vårt norska moderbolag Troms Kraft får vi förnybar elkraft från vind och vatten.

Troms Kraft har sedan starten 1898 varit en av Norges största producenter av enbart förnybar energi. Bolaget äger och driver nio vattenkraftverk, är delägare i ytterligare fyra samt äger och driver en stor vindkraftspark. Inte en gnutta kol- eller kärnkraft, alltså. Det är vi ganska ensamma om!

Fakken vindkraftpark
Fakken vindturbin
Skibotn vattenkraftverk
Tromsø by night

Skibotn vattenkraftverk

Skibotn kraftverk ligger i Storfjord i Troms fylke, Norge. Med en årlig produktion om c:a 371 GWh förser vattenkraftverket närmare 14.000 hushåll med el varje år.

Fakken – elkraft från vinden

Nordic Green Energys ägare Troms Kraft har byggt en ny vindkraftspark på ön Vanna i norra Norge. Fakken Vindkraftpark är en av Norges största och består av 18 vindturbiner som tillsammans ger en elkraftproduktion som räcker till c:a 7.000 hushåll.