Grön el – vad är det?

Grön el hämtas från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Grön el tär inte på jordens resurser – när du byter från ”smutsig” el till grön gör du en viktig och mätbar insats för miljön.

Låga koldioxidutsläpp

El som är grön ger inga koldioxidutsläpp (0,0 g/kWh) jämfört med el från kol och olja. Med ett grönt elavtal sänker du dina koldioxidutsläpp från 100 g/kWh till 0,0 g/kWh (källa: Svensk Energi).

Ökad produktion av grön el

Genom att aktivt välja elavtal påverkar du vilken el som produceras. När du väljer förnybar el bidrar du till en ökad produktion och utbyggnad av förnybar energi.

Garanti

All el är ursprungsmärkt. Märkningen berättar varifrån din el hämtas och hur produktionen påverkar miljön. Nordic Green Energy köper ursprungsgarantier för varje kilowattimme. Det garanterar att du alltid har 100% förnybar el i ditt eluttag.

Välj vår gröna el – det tjänar både du och miljön på.

En film om Grön el
Se ditt elpris

Vi har alltid bästa elpris på grön el från sol, vind och vatten. Här kan du också teckna nytt grönt elavtal.