Rekord för vindkraften 2017

2018-02-08

Det var full fart på vindkraften 2017, något som resulterade i ett rekord för energislaget

Norden har gjort stora satsningar på förnybar energi, där ett stort fokus har legat på utbyggnad av vindkraften. Vindkraftsproduktionen i Sverige och Danmark är idag fyra gånger så stor som för tio år sedan och står för en betydande del av ländernas energimix. I Danmark står vindkraften för hela 43 % av landets elbehov.

2017 slog energislaget rekord Norden med produktion på 36,7 TWh. Det var en ökning med 16 % jämfört med 2016.

Vill du teckna ett elavtal med vindkraft? Gå in här.
Vill du teckna ett elavtal med vindkraft till ditt företag? Läs mer om det här

[templatera id=”27195″]