Rekord för vindkraften 2017

2018-02-08

Det var full fart på vindkraften 2017, något som resulterade i ett rekord för energislaget

Norden har gjort stora satsningar på förnybar energi, där ett stort fokus har legat på utbyggnad av vindkraften. Vindkraftsproduktionen i Sverige och Danmark är idag fyra gånger så stor som för tio år sedan och står för en betydande del av ländernas energimix. I Danmark står vindkraften för hela 43 % av landets elbehov.

2017 slog energislaget rekord Norden med produktion på 36,7 TWh. Det var en ökning med 16 % jämfört med 2016.

Vill du teckna ett elavtal med vindkraft? Gå in här.
Vill du teckna ett elavtal med vindkraft till ditt företag? Läs mer om det här

Vår proffsiga kundservice hjälper dig gärna.

Kundservice hjälper dig: