[templatera id=”35509″]

Pressbild.

Skogsstyrelsen får Bra Miljöval-märkt el

2015-05-21

Genom att erbjuda Bra Miljöval-märkt el hade Nordic Green Energy det vinnande budet i Skogsstyrelsens upphandling om ett nytt elavtal. Tack vare det nya elavtalet tar Skogsstyrelsen ytterligare steg för att minska sin miljöpåverkan.

Skogsstyrelsen verkar för en levande skog till nytta för alla. Myndigheten värnar om den biologiska mångfalden samt skyddar den biologiska produktionen i skogen. Genom sitt arbete har Skogsstyrelsen stor påverkan på de aktörer som har störst inflytande över utvecklingen i skogen. Myndigheten strävar efter att alltid vara ett föredöme inom miljöområdet. Nordic Green Energy kommer nu att leverera el märkt med Bra Miljöval till Skogsstyrelsen under de kommande åren.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning på de produkter som är minst skadliga för miljön. Märkningen ställer tuffa krav på elproduktionen och säkerställer att hänsyn tas till miljö, människor, djur och växter.

— Vi på Naturskyddsföreningen är glada för att fler väljer att köpa el märkt med Bra Miljöval. Det ger vinster för såväl klimatet som den biologiska mångfalden och bör vara något som ligger i allas intresse. Att Skogsstyrelsen nu väljer den här typen av produkt är mycket glädjande och vi hoppas att fler myndigheter och organisationer kommer att göra detsamma, säger Annah Lintorp, Produktansvarig Bra Miljöval El och Värme på Naturskyddsföreningen.

Nordic Green Energy arbetar enligt den enkla filosofin: enbart grön el, prisvärda elavtal och exceptionell kundservice. Missionen är att hjälpa fler att byta till förnybar energi.

— Skogsstyrelsen och Nordic Green Energy arbetar båda för en hållbar livsstil. Vårt gemensamma mål är att naturen ska må bättre. Att aktivt välja ett grönt elbolag är en växande trend och idag har 600 000 människor i Norden oss i eluttaget. Vi vill nu få ännu fler att byta till grön el från sol, vind och vatten, säger Jan Inge Johnsen, VD på Nordic Green Energy.

För mer information, kontakta:
Jan Inge Johnsen VD Nordic Green Energy tel: 072 – 717 53 22
Annah Lintorp Produktansvarig Bra Miljöval El och Värme Naturskyddsföreningen tel: 076 – 629 54 57

[templatera id=”27195″]