Sälj el till oss

Får du solkraft över från din produktion? Sälj den till oss. Med vårt produktionsavtal får du ett bra pris för din överskottsel.

Få upp till 1,44 kr/kWh (inkl. skattereduktion) för din solel

Spotpris (inkl. moms):48,71 öre/kWh
Elcertifikat (inkl. moms):10,80 öre/kWh
Premiumersättning* (inkl. moms):25 öre/kWh
Skattereduktion:60 öre/kWh
Total ersättning för din solel:144,51 öre/kWh

Ovan redovisas genomsnitt av spotpriset och pris på elcertifikat för första kvartalet 2018.
Moms utbetalas enbart under förutsättning att du är momsregistrerad.
*Premiumersättning gäller endast kunder som har direktavtal med Nordic Green Energy. Ersättningen gäller för överproduktion upp till 3 500 kWh/år.

Genomsnittsvillan får 5058 kronor i ersättning varje år.

Så här går det till:

Anslut din produktionsanläggning och sälj din överskottsel.

Anslut din solproduktion till ditt elnätsbolag

Det första du behöver göra för att börja sälja din el är att teckna ett inmatningsabonnemang hos din nätägare. Detta gör du för att elnätsföretaget ska kunna säkerställa att din inmatning sker korrekt och att din anläggning uppfyller de regler och krav som behövs för att sälja överskottsel.

Teckna ett produktionsavtal med oss.

Teckna produktionsavtal med oss

För att du ska kunna sälja din överskottsel till oss behöver du teckna ett produktionsavtal. För att få ett produktionsavtal ringer du som privatperson till vår kundtjänst. Du får då ett avtal skickat till dig.

Bli elhandelskund hos oss.

Bli elhandelskund och få bättre ersättning för din el

Vi rekommenderar att du blir helkund hos oss. Då får du bättre ersättning för din solel. Dessutom täcker vi automatiskt upp med 100% grön el när dina egna solceller inte räcker till. Du får ersättning för överproduktion upp till 3 500 kWh/år.

Fyll i formuläret och anmäl ditt intresse.

Skatteverkets villkor för mikroproduktion

Du måste uppfylla följande för att betraktas som mikroproducent:

  • Du producerar förnybar el
  • Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår
  • Du är fast ansluten till elnätet
  • Produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 A
  • Produktionsanläggningen har en inmatningseffekt på högst 43,5 kW
  • Uttag och inmatning av din el görs via samma huvudsäkring och elmätare
  • Om din försäljning överstiger 30 000 kr exkl. moms behöver du vara momsregistrerade och ha ett momsregistreringsnummer. Vänd dig då till Skatteverket.

Vanliga frågor om överskottsel

VAD KRÄVS FÖR ATT JAG SKA KUNNA SÄLJA MIN ÖVERSKOTTSEL TILL ER?
Det spelar ingen roll var du bor eller vilket nätbolag du har. Vi välkomnar solproducenter från hela Sverige! Du behöver dock betraktas som mikroproducent. Då har produktionsanläggningen en huvudsäkring på högst 63 A och en inmatningseffekt på högst 43,5 kW. Du behöver också göra av med mer el än du producerar per kalenderår.
VILKA REGLER GÄLLER FÖR SKATTEREDUKTION FÖR MIKROPRODUKTION?
Följande villkor måste uppfyllas för att betraktas som mikroproducent:
– Du producerar förnybar el
– Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår
– Du är fast ansluten till elnätet
– Produktionsanläggningen har en huvudsäkring på högst 63 A
– Produktionsanläggningen har en inmatningseffekt på högst 43,5 kW
– Uttag och inmatning av din el görs via samma huvudsäkring och elmätare
– Om din försäljning av överskottsel överstiger 30 000 kr exkl. moms behöver du vara momsregistrerad och ha ett momsregistreringsnummer. Vänd dig till Skatteverket.
HUR MYCKET FÅR JAG BETALT FÖR MIN ÖVERSKOTTSEL?
På elfakturan får du betalt för elen du producerat. Vår ersättning till dig som är helkund hos oss är Nord Pools spotpris plus 25 öre/kWh (inkl moms). Ersättningen gäller för överproduktion upp till 3 500 kWh/år.