Nordic Green Energy solceller

Grön el från egna solceller

Välj ett solcellspaket med solceller som passar just ditt hushåll eller sälj din egenproducerade el till oss på Nordic Green Energy.

Tjäna på att bli elproducent med solceller

Vissa perioder kan solceller producera mer el än vad du förbrukar. Då kan du sälja överskottet till oss för ett bra pris. Du får också skattereduktion på 60 öre/kWh för den el som leds ut i elnätet. Solel är helt enkelt ett miljövänligt sätt att tjäna en extra slant på!

Vi täcker topparna till dina solceller

Ibland kanske solcellerna inte förmår producera tillräckligt med el för att täcka hushållets behov. Har du tecknat elavtal med oss, går vi in och täcker upp topparna med förnybar energi. Smart!

Sälj din el till oss

Producerar du mer el än du gör av med? Sälj överskottet till oss, helt enkelt.

Våra solcellspaket

Vi erbjuder trygga och prisvärda solcellspaket med hög kvalitet genom våra marknadsledande partners. Vi tar fram en skräddarsydd helhetslösning där allt från konsultation till installation ingår. Lång garanti och livslängd ger en säker investering. Ni står för takytan och vi sköter resten, helt enkelt.

Fördelar med våra solcellspaket:

  • Kostnadsfri rådgivning – tillsammans tar vi fram det solcellspaket som passar just dig
  • ROT-avdrag
  • Bra ersättning för den överskottsel du säljer till oss
  • ”Nyckelfärdiga” solcellspaket – vi tar hand om allt
  • Livslängd på 30-40 år. En långsiktig investering som lönar sig
  • Vi går in med 100% grön el vid förbrukningstoppar

Har du frågor om solceller?

Ingen fara. Vi ger dig kostnadsfri rådgivning om solceller – från projektering till installation och skötsel.

Vanliga solfrågor

HUR FUNGERAR SOLCELLER?
När solljuset träffar en solcell uppstår en elektrisk spänning (likström) på omkring 0,5 volt, vilket inte räcker långt. Därför är solcellerna sammankopplade, vilket ökar spänningen. För att likströmmen ska kunna användas av t ex ett hushåll eller en fabrik, passerar likströmmen genom en växelriktare som omvandlar den till växelström. Växelströmmen leds i sin tur ut för användning genom en el-central.
KAN JAG SÄLJA DEN EL JAG INTE ANVÄNDER SJÄLV?
Under vissa perioder kommer du få ett överskott av el, t ex under sommaren då solen skiner som mest. Denna överskottsel kan du sälja till oss.

Du kan också teckna ett konsumtionsavtal med oss. Då får du en högre ersättning för din el och vi täcker dina behov med vår gröna el under de perioder då solcellerna inte räcker till.

BEHÖVS DET BYGGLOV FÖR ATT INSTALLERA SOLCELLER?
Det beror på var i Sverige du bor. Din kommun kan berätta vilka regler som gäller för just din anläggning.
HUR EFFEKTIVA BLIR SOLCELLERNA PÅ MITT TAK?
Flera saker påverkar effekten hos dina solceller:

• Takets vinkel: den optimala vinkeln är 35-50°.
• Väderstrecket: Söderläge ger bästa solinstrålning.
• Skuggning: träd, andra hus och liknande kan skymma solinstrålningen. Under vilka timmar på dagen solcellerna skuggas har betydelse.

VILKA BIDRAG OCH AVDRAG FINNS DET?
Privatpersoner kan få ett ROT-avdrag på 30% eller ekonomiskt stöd från staten motsvarande 20% av installationskostnaden.

Företag är kan räkna med 30% i ROT-avdrag eller ett ekonomiskt bidrag från staten motsvarande 30% av installationskostnaden.

KOMMER SOLCELLER ATT TÄCKA MITT ELBEHOV?
Både ja och nej.

Du kommer vara självförsörjande vissa perioder. Exempelvis är produktionen som störst mellan mars och oktober. Vissa perioder kommer du till och med producera mer el än du själv behöver. Överskottet kan du sälja till oss.

Andra perioder kommer solcellerna inte vara lika effektiva. Då kan du behöva täcka upp med annan el. Därför är det bra att teckna ett elavtal med oss. Då får du också bättre ersättning för den el du säljer till oss. Samtidigt kan du vara säker på att din el kommer från 100% förnybar energi.

JAG HAR REDAN SOLCELLER. KAN JAG SÄLJA MIN EL TILL ER?
Javisst, allt du behöver göra är att teckna ett produktionsavtal med oss. Vi rekommenderar också att du tecknar ett konsumtionsavtal med oss. På så sätt får du en bättre ersättning för den el du säljer. Dessutom täcker vi upp med el under den tid då solcellerna inte räcker till. Vi drar sedan av summan du sålt till oss på elräkningen.