Ny rapport: Sverige allt närmare fossilfritt

2017-12-14

Produktionen av solel och användandet av biodrivmedel fortsätter öka kraftigt i Sverige, det visar den nya rapporten ”Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige” från Fossilfritt Sverige och Svenska Miljöinstitutet.

”Många människor har ännu inte förstått vilken fart och kraft teknikutvecklingen har fått de senaste fem åren. Optimistiska prognoser för utvecklingen av förnybar energi har övertrumfats med råge och priset har rasat” säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i ett pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet.

Enligt rapporten har både produktionen och konsumtionen av energi från förnybara källor ökat, medan användningen av fossila bränslen har minskat. Produktionen av solel har exempelvis ökat från 1 till 45 gigawattimmar sedan 2012. Men för att nå Riksdagens mål att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 måste koldioxidutsläppen minskas ännu mer.

”För att nå klimatmålen kommer det att krävas stora insatser framöver, och då är det extra viktigt att positiva trender lyfts fram som ett kvitto på att styrmedel och företagens innovationer faktiskt gör skillnad” säger Svante Axelsson.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Initiativet samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Hittills har nära 300 aktörer gått med, det är från alla områden som till exempel företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk.

Vill du teckna ett grönt elavtal? Gå in här.

Vill du teckna ett grönt elavtal till ditt företag? Läs mer om det här.

[templatera id=”27195″]