Orionteatern får endast 100% grön el

TEATERN SOM TAR STÄLLNINGN FÖR GRÖN EL

2018-05-08

Förnybar energi och energieffektivisering är viktiga delar av Orionteaterns miljöarbete. Med förnybar energi sänker teatern sitt koldioxidutsläpp samtidigt som de bidrar till att uppnå Stockholm stads miljömål. Den gröna elen levereras av Nordic Green Energy sedan över 10 år tillbaka.

– Vi har en klimat- och miljöpolicy som inkluderar att vi både ska sänka elkonsumtionen och främja det förnybara. Det gör vi genom att använda ett elhandelsbolag som garanterar att vi alltid använder 100 procent förnybar energi, säger Agnes Rosenberg, producent och kommunikationsansvarig vid Orionteatern.

Hos Orionteatern står det konstnärliga alltid i fokus. Verksamheten har energieffektiviserat kontor- och mötesutrymmen, men på scenen spelar exempelvis de många och starka lamporna en viktig roll i varje uppsättning.

– En stor del av vår utrustning är nödvändig för den totala scenbilden. Våra gamla scenlampor, som bidrar mycket till det konstnärliga uttrycket drar ofta mycket energi. I våra kontorsutrymmen har vi bytt till energisnåla LED-lampor, men vi kan inte tumma på scenupplevelsen som besökarna kommer hit för. Då känns det tryggt att veta att vi enbart använder grön el så att vi inte påverkar klimatet negativt genom koldioxidutsläpp.

Orionteatern får kulturbidrag från Stockholm Stad som 2016 antog ett nytt miljöprogram. I programmet är en ökad andel förnybar energi och energieffektivisering viktiga delar.

– Vi är en del av staden och då är det är en självklarhet att bidra till arbetet med att främja miljön och klimatet, och göra vår verksamhet så miljövänlig och klimatsmart som möjligt, säger Agnes Rosenberg.

[templatera id=”27195″]