Vad är det egentligen som påverkar elpriset?

2017-10-18

När Trump valdes till president sjönk elpriset. Men det var faktiskt inte Trump som tyckte att elen skulle blir billigare. Däremot skapade valutgången osäkerhet i världen om vad som skulle hända framöver. Och detta påverkade elmarknaden.

Det är på elmarknaden vi köper vår el, närmare bestämt på Nord pool spot. Elmarknaden fungerar som en öppen marknad, precis som den vanliga börsen. Elen köps främst av elhandlare och säljs av elproducenter. Precis som på den vanliga börsen påverkas elmarknaden av tillgång och efterfrågan och av händelser i världen, som när Trump blev vald till president till exempel.

Men elpriset är också väldigt känsligt för väderförhållande, som en extra kall vinter eller en torr sommar. Under en kall vinter blir det stor efterfrågan på el eftersom fler höjer värmen i sina bostäder och använder mer el. Blir det en torr sommar, det vill säga lite regn, kan elpriset exempelvis påverkas av att magasinen i vattenkraftverken inte fylls på ordentligt. Därmed blir det brist på vattenkraft. Och det bidrar i sin tur till att elpriset höjs eftersom just vattenkraften till stor grad påverkar elpriset i Sverige.

Men den mest betydande faktorn som påverkar elpriset är tillgången och priset på kol. Finns det stor tillgång till kol, sänks kolpriset och därmed elpriset. Men blir det brist på kol höjs priset och då också elpriset. Ett exempel på detta var sommarens ihållande regn i Indonesien och gruvstrejk Australien. Indonesien och Australien är två av de största exportländerna av kol. Men på grund av ländernas problem kunde de inte exportera så mycket om de brukar. Därmed blev det låg tillgång på kol i världen, vilket höjde kolpriset och i slutändan också elpriset. Anledningen till att kol har så stor betydelse för elpriset hos oss, trots att vi har väldigt lite kolkraft i Sverige och Norden, är att vi är sammankopplade med den europeiska kontinenten där kol ofta är prissättande.

Varje månad lägger vi upp Läget på elmarknaden. Där kan du läsa om vad som påverkade elpriset den senaste månaden och vilket elavtal vi rekommenderar i samband med det.

[templatera id=”27195″]