Vad Nordic Green Energy menar med grön el

2017-11-01

Den vanligaste definitionen av grön el är att det är el som producerats med förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Anledningen till att de kallas just förnybara energikällor är att de förnyas naturligt och produceras snabbare än vad vi människor kan förbruka dem. Även fossila bränslen förnyas men där tar processen flera miljoner år.

Ett viktigt kännetecken för förnybara energikällor är att de inte släpper ut någon koldioxid och därmed bidrar de inte till växthuseffekten. Växthusgaser som koldioxid gör att solens värmestrålning inte reflekteras ut i rymden utan istället studsar runt i atmosfären och värmer upp jordytan. Utan växthuseffekten skulle jordens medeltemperatur vara ungefär minus arton grader.

Så växthuseffekten är bra för livet på jorden, men bara till en viss grad. Det senaste seklet har människan ökar sina koldioxidutsläpp många gånger om och jordens medeltemperatur stiger hela tiden. Detta leder bland annat till minskad vattentillgång, utbredd torka och att många djur- och växtarter dör ut. Att förändra hur el produceras och lämna fossila bränslen till förmån för grön el från förnybara energikällor är en nödvändighet.

Grön elproduktion i Sverige

Grön el hämtas alltså huvudsakligen från en av tre förnybara energikällor – vind, vatten eller sol.

I Sverige finns idag cirka 2000 vattenkraftverk och det är till stor del dessa som har gjort satsningen på sol- och vindkraft möjlig. Eftersom vattenkraft kan lagras har den kunnat kliva in och kompensera när solen inte skiner eller vinden inte blåser, och vind- och solkraften inte kunnat producera el. Detta blir ett allt mindre problem i takt med att allt fler tekniker för lagring av sol- och vindkraft utvecklas.

Vindkraften i Sverige har utvecklats snabbt de senaste tio åren – år 2007 fanns bara några hundra vindkraftverk i Sverige, i början av år 2017 var de fler än 3 300 stycken. Vindkraften har alltså snabbt gått från att stå för en väldigt liten del av elproduktionen till att producera mer än tio procent av den el som används i Sverige.

När det kommer till solkraft finns stor potential – solen genererar varje timme lika mycket energi som hela världen gör av med på ett år. Än så länge utnyttjar vi en ytterst liten del av solens energi men utvecklingen av solkraft har gått fort framåt de senaste åren – främst genom installationsbidrag, snabb teknikutveckling och kraftigt sänkta priser på solpaneler och solceller.

Läs mer om Sveriges produktion av grön el

[templatera id=”27195″]