Nytt världsrekord i solkraft

2017-12-18

Kina ska bygga världens största flytande solkraftspark. Parken kommer kunna producera 150 megawattimmar och därmed försörja nästan 100 000 hushåll med el. Projektet är en del av Kinas satsning på att minska användandet av kol och fossila bränslen i landet.

Flytande solkraft

Kina är sedan tidigare världens största producent av solel och under förra året dubblade de produktionen. Med den nya solkraftsparken slås det förra rekordet med råge, den tidigare största parken har en produktionskapacitet på 40 megawattimmar.

Fördel med flytande solceller

Solceller som flyter på vatten har funnit i närmare tio år och har många fördelar – de tar inte upp landutrymme, vattnets avkylningseffekt gör cellerna mer effektiva, och genom att fånga upp solens strålning hjälper de också med att minska avdunstningen av vatten som kan användas för bevattning eller som dricksvatten.

Läs mer om solceller här.

[templatera id=”27195″]