Bra miljöval el har starkaste miljömärkningen.

Bra Miljöval – mest natur för pengarna

Välj Bra Miljöval – Sveriges tuffaste miljömärkning. Du får el som producerats med största hänsyn till djur och natur.

Med vår Bra Miljöval-märkta el gör du skillnad:

  • Du bidrar till att skapa vattenpassager för djur och växter så de inte hindras av vattenkraftverk
  • Du hjälper hotade arter som flodpärlsmusslan och ålen
  • Du stödjer energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

En liten peng för en stor insats

Att välja el märkt med Bra Miljöval innebär ingen större extra kostnad. För 1,25 öre/kWh extra bidrar du till en märkbar förbättring för vår natur.

25 kr/år

För dig som bor i lägenhet
Årsförbrukning 2 000 kWh

250 kr/år

För dig som bor i villa
Årsförbrukning 20 000 kWh

Vi uppfyller kraven

För att vår el ska få bära Bra Miljöval-märkningen måste elproduktionen uppfylla Naturskyddsföreningens krav. Dessutom kontrollerar Naturskyddsföreningen att andelen producerad el stämmer överens med antalet sålda kilowattimmar.

Några projekt som våra Bra Miljöval-kunder bidragit till:

Sportfiskarnas projekt i Sigtunaån, Gnesta
Genom att ta bort resterna av samt jämna ut ett gammalt betongdämme har vandringshindret för fiskarna i Sigtunaån i Gnesta försvunnit. Insatsen har underlättat för fiskarter att använda vattendraget som lek- och uppväxtområde, vilket har ökat den biologiska mångfalden i ån.

Restaurering av Angerums kvarn i Lyckebyån, Karlskrona
Restaureringen av kvarnen i Lyckebyån har gjort att vandringshinder för fiskarna i ån försvunnit. Fisktrappor har restaurerats och den fridlysta flodpärlmusslans överlevnad har underlättats.

För att läsa mer om pågående och utförda projekt som stöttats av Bra Miljöval kan du läsa mer här.