Ditt naturliga elbolag

Bästa elpriser på 100% grön el

Vintersäkra din gröna el nu! Bästa elpriser.

100% grön el

Nordic Green Energy är landets äldsta gröna elbolag. Sedan år 2000 har vi levererat 35 miljarder gröna kWh.

Våra kunder uppskattar att 100% av vår gröna el kommer från sol, vind och vatten. Och att vår kundservice är den bästa i branschen. Därför har vi 93% nöjda kunder.

100%
Förnybar energi

Bästa elpriser

Grön el är faktiskt en av de bästa ”miljöinvesteringar” du kan göra för naturen. Och det bästa är att grön el inte kostar mer än annan el.

93%
Nöjda kunder

El från egna källor

Vi äger tretton vattenkraftverk och en vindkraftpark som årligen förser tiotusentals kunder med grön el.

Film om vår vindkraftpark Fakken. Vind till bästa elpris!

Byt från smutsig el till grön el och få bästa elpris.

Grön el sparar resurser

När du byter från ”smutsig” el till grön el gör du en mätbar insats för miljön.

Grön el betyder  inga koldioxidutsläpp.

Grön el ger inga koldioxidutsläpp

Grön el ger inga koldioxidutsläpp (0,0 g/kWh) jämfört med el från kol och olja.

Bidra till ökad produktion av förnybar energi.

Grön el = mer grön el

När du väljer grön el bidrar du till ökad produktion och utbyggnad av förnybar energi.

Varifrån hämtar vi vår gröna el?

Jämför elpriset på vatten.

VATTEN
Landets vanligaste gröna energi.
Den är också billigast.

Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning för Bra Miljöval El.

BRA MILJÖVAL
Naturskyddsföreningens miljömärkning.

Vind är den snabbast växande gröna energikällan.

VIND
Vi hämtar vind från vår egen vindkraftpark i Nordnorge.
Se ditt elpris

Vi har alltid bästa elpriser på grön el från sol, vind och vatten. Här kan du också teckna nytt grönt elavtal.