Ditt naturliga elbolag

Bästa elpris på 100% grön el

100% grön el

Nordic Green Energy är landets äldsta gröna elbolag. Sedan år 2000 har vi levererat 35 miljarder gröna kWh.

Våra kunder uppskattar att 100% av vår gröna el kommer från sol, vind och vatten. Och att vår kundservice är den bästa i branschen. Därför har vi 93% nöjda kunder.

100%
Förnybar energi

Bästa elpris

Grön el är faktiskt en av de bästa ”miljöinvesteringar” du som privatperson kan göra för naturen. Och det bästa är att grön el inte kostar mer än annan el.

93%
Nöjda kunder

El från egna källor

Vi äger tretton vattenkraftverk och en vindkraftpark som årligen förser tusentals hushåll med grön el.

Film om vår vindkraftpark Fakken.

Byt från smutsig el till grön el.

Grön el sparar resurser

När du byter från ”smutsig” el till grön el gör du en mätbar insats för miljön.

Grön el ger inga koldioxidutsläpp.

Grön el ger inga koldioxidutsläpp

Grön el ger inga koldioxidutsläpp (0,0 g/kWh) jämfört med el från kol och olja.

Bidra till ökad produktion av förnybar energi.

Grön el = mer grön el

När du väljer grön el bidrar du till ökad produktion och utbyggnad av förnybar energi.

Varifrån hämtar vi vår gröna el?
VATTEN

Landets vanligaste gröna energi. Den är också billigast.

BRA MILJÖVAL EL

Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning.

VIND

Vi hämtar vind från vår egen vindkraftpark i Nordnorge.

Teckna ett grönt elavtal.

Vår planet blir helt enkelt en lite bättre plats att leva på.