Egen elproduktion

Äger du ett eget kraftverk? Sälj din produktion till oss! Vi hjälper dig göra din investering i förnybar energi så lönsam som möjligt.

Ring oss direkt på 08-20 51 17​ eller skriv till oss i vårt kontaktformulär.

Hur vill du sälja din elproduktion?

Det finns flera alternativ när du säljer din elproduktion till oss. När du säljer din elproduktion till oss tar vi över balansansvaret för ditt kraftverk.

 

Tjäna mer på din elproduktion

Du kan tjäna ytterligare på din elproduktion genom att sälja de elcertifikat och ursprungsgarantier du tilldelas till Nordic Green Energy.

 

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier berättar för elkonsumenten varifrån elen hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Du som är elproducent får en ursprungsgaranti för varje producerad MWh från staten. Nordic Green Energy har lång erfarenhet av att köpa ursprungsgarantier direkt från elproducenter. Vi ger dig ett bra pris!

Elcertifikat

För att öka andelen förnybar el i Sverige finns ett elcertifikatsystem. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Elcertifikaten kan du sälja till oss för en bra ersättning.

 

N

Vi ger dig alltid marknadsmässiga villkor

N

Du har alltid tillgång till våra rådgivare som har flera års erfarenhet från elmarknaden

N

Nordic Green Energy är en stabil partner. Vi har högsta kreditvärdighet hos UC.