Våra elavtal till företag & förening

Vi erbjuder alltid elavtal anpassade efter våra kunders behov. Välj mellan Rörligt prisavtal, Prissäkringsavtal eller skräddarsydda lösningar. Kontakta oss idag så erbjuder vi dig ett konkurrenskraftigt elavtal direkt.

Ständig koll på elmarknaden

Nordic Green Energys elhandel har ständig koll på elmarknaden. Vi köper dagligen in el direkt från lokala elproducenter och från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Inom koncernen finns en erfaren elhandelsavdelning med några av branschens bästa experter inom analys och portföljförvaltning.

Prissäkringsavtal

Säkra en stabil prisnivå för en avtalad volym och ett rörligt pris för den elförbrukning som avviker.

Rörligt prisavtal

Med ett Rörligt prisavtal påverkas elpriset av marknadens svängningar och du kan spara pengar när elpriset sjunker.

Portföljförvaltning

Sprid riskerna samtidigt som du säkerställer ett lågt snittpris över avtalstiden. Få ner priset och minimera riskerna.

Vi har nöjda företagskunder!

Vi har företag- och föreningskunder inom de flesta branscher och verksamheter, stora som små. Möt några av dessa och se varför de valt Nordic Green Energy som elleverantör.