Våra olika elavtal

Vi erbjuder alltid elavtal anpassade efter våra kunders behov. För oss är det viktigt att ditt företag tjänar på att teckna ett elavtal med Nordic Green Energy. Kontakta oss idag så erbjuder vi dig ett bra elavtal direkt.

Ständig koll på elmarknaden

Nordic Green Energys elhandel har ständig koll på elmarknaden. Dagligen köper vi in ren el direkt från lokala elproducenter och från den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Vi köper också s.k. ursprungsgarantier för den el vi säljer till våra kunder. Det garanterar att all den el våra kunder förbrukar kommer från sol-, vind- eller vattenkraft.

Inom koncernen finns en väldigt erfaren elhandelsavdelning med några av branschens bästa experter inom analys och portföljförvaltning.

Fast pris med profileffekt

Med fastpris med profileffekt säkrar du priset för en avtalad volym.

Rörligt elpris

Med ett rörligt avtal påverkas elpriset av marknadens svängningar och du kan spara pengar när elpriset sjunker.

Portföljförvaltning

Sprid riskerna samtidigt som du säkerställer ett lågt snittpris över avtalstiden. Få ner priset och minimera riskerna.

93% nöjda kunder

Genom väl utarbetade analyser och riskbedömningar kan vi erbjuda elavtal anpassade efter våra kunders behov. 93% av våra kunder är nöjda med oss. Du är välkommen att bli en av dem. Ta reda på vilken skillnad vi kan göra för ditt företag (och du för miljön).