Förnybar el

Ett elavtalsval med förnybar energi är ett företagets största insats för miljön. När ni väljer el från förnybara källor stärker ni även företagets miljöprofil. Det är en fördel i kampen om kunderna som allt oftare efterfrågar hållbarhet- och miljökrav.

Vad är förnybar el?

Vad vi syftar på när vi säger “förnybar el” är el som kommer från förnybara källor. Vår förnybara el hämtas från energikällorna sol, vind, vatten och biokraft. Förnybara energikällor från försåld el släpper inte ut någon koldioxid och producerar inget avfall som behöver slutförvaras. Det förbrukar inte jordens resurser, helt enkelt.

 

Ditt val gör faktiskt skillnad

Vad vi syftar på när vi säger “förnybar el” är el som kommer från förnybara källor. Vår förnybara el hämtas från energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor från försåld el släpper inte ut någon koldioxid och producerar inget avfall som behöver slutförvaras. Det förbrukar inte jordens resurser, helt enkelt.

Om du inte aktivt väljer förnybar el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 63,94 % fossila bränslen, 22,39 % kärnkraft och endast 13,67 % förnybar energi (2022). För varje kilowattimme du förbrukar av residualmixen släpper du ut 467,62 g CO2-utsläpp (2022) (källa: Energimarknadsinspektionen). Observera att samtliga siffror avser koldioxidutsläpp försåld el och inte elens koldioxidutsläpp beräknat från en livscykelanalys.

 

MINDRE FÖRETAG

30 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

10,1 ton/CO2 år

Eller 9,5 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

 

LANTBRUKARE

150 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

50,4 ton/CO2 år

Eller 48 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

 

INDUSTRIFÖRETAG

1 000 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

336 ton/CO2 år

Eller 318 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

 

När du väljer förnybar el:

CO2-utsläpp

0g/kWh

 

El från *Residualmixen:

CO2-utsläpp

336g/kWh

Hur vet jag att mitt företags el kommer från förnybara källor?

All vår förnybara el levereras med en så kallad ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja förnybar el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor.