Förnybar el

…är företagets största insats för miljön.

När du väljer el från förnybara källor stärker du företagets miljöprofil. En fördel i kampen om kunderna som allt oftare efterfrågar en plan för hur företag arbetar med hållbarhet och miljö.

Vad är förnybar el?

Vad vi syftar på när vi säger “förnybar el” är el som kommer från förnybara källor. Vår förnybara el hämtas från energikällorna sol, vind och vatten. Förnybara energikällor från försåld el släpper inte ut någon koldioxid och producerar inget avfall som behöver slutförvaras. Det förbrukar inte jordens resurser, helt enkelt.

Ditt val gör faktiskt skillnad

Om du inte aktivt väljer förnybar el får du automatiskt den så kallade *Residualmixen. Den består av 54,69% fossila bränslen, 37,32% kärnkraft och endast 7,99% förnybar energi (2020). För varje kilowattimme du förbrukar av Residualmixen släpper du ut 365,27g CO2-utsläpp (2020) (källa: Energimarknadsinspektionen). Observera att samtliga siffror avser koldioxidutsläpp försåld el och inte elens koldioxidutsläpp beräknat från en livscykelanalys.

MINDRE FÖRETAG

30 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

 

10,1 ton/CO2 år

 

Eller 9,5 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

LANTBRUKARE

150 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

 

50,4 ton/COår

 

Eller 48 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

INDUSTRIFÖRETAG

1 000 000 kWh/år

Koldioxidutsläppen minskar med:

 

336 ton/COår

 

Eller 318 flygresor Stockholm-
Bangkok tur och retur

När du väljer förnybar el:
 

CO2-utsläpp

 

0g/kWh

El från *Residualmixen:
 

CO2-utsläpp

 

336g/kWh

Hur vet jag att mitt företags el kommer från förnybara källor?

 

All vår el levereras med en s.k. ursprungsgaranti. Den berättar varifrån din el hämtats och hur produktionen påverkat miljön. Det vi betalar för ursprungsgarantierna går tillbaka till producenten av förnybar energi. På så sätt kan producenten investera i mer förnybara energikällor. Genom att välja förnybar el påverkar du alltså elmarknaden att satsa på förnybara källor.