EKOenergy

Nordic Green Energy erbjuder EKOenergy – en internationell miljömärkning på el från förnybara källor.

Först i Sverige med EKOenergy

Nordic Green Energy kan som första elbolag erbjuda den internationella miljömärkningen EKOenergy. Med el märkt EKOenergy bidrar ditt företag till en miljövänligare framtid, stärker sitt varumärke och fördjupar miljöarbetet.

El märkt med EKOenergy kommer alltid från förnybara energikällor. För att el ska få märkas med EKOenergy måste produktionen leva upp till EKOenergys hårda krav.

N

Internationell miljömärkning för företag som använder förnybar energi

N

Arbetar med projekt som ger skydd åt miljön och ökar livskvalitén för människor i utvecklingsländer

N

Stöttas av över 40 miljöorganisationer från 30 länder

N

De internationella standarderna US Green Building Council, Carbon Disclosure, Project CDP and Greenhouse Gas Protocol rekommenderar EKOenergy

Den enda internationella miljömärkningen för el

EKOenergy är idag den enda globala miljömärkningen för el. EKOenergy gäller oavsett i vilket land dina kunder befinner sig eller var din produktion sker.

 

EKOenergy hjälper dig i ditt hållsbarhetsarbete

Det är viktigt att kunna visa både kunder och anställda att ditt företag bidrar till en hållbar framtid. Berätta om hållbarhetsarbetet genom att använda EKOenergy-märkningen på företagets produkter. Eller sprid kunskap om EKOenergys projekt i företagets sociala medier, nyhetsbrev och på hemsidan. EKOenergys nyhetsbrev och sociala medier ger dig information om vilka projekt ditt företag bidrar till.

 

Du är i gott sällskap

Skanska, NCC Roads, The Body Shop, Brunberg, Globe of Hope och Protect Our Winters är bara några av de företag och organisationer som valt EKOenergy.

 

Så används EKOenergy

Miljömärkningen används idag på såväl choklad, öl, kläder och skönhetsprodukter som hockeylag, skidcenter, vägar och byggnader som konstruerats av företag som använder miljömärkningen EKOenergy.

Fördelar med EKOenergy

Genom att välja EKOenergy bidrar ditt företag till:

N

Att förbättra för miljö och djurliv kring vattenkraftverk i de nordiska länderna

N

Projekt i utvecklingsländer, t ex genom att solpaneler installeras i en afrikansk skola eller vindkraft byggs ut på en indonesisk ö

N

Minskning av koldioxidutsläppen – hjälper till att hejda den globala uppvärmningen

 

Dessutom

 

N

Ditt företags varumärke stärks när dina kunder ser att företaget har ett aktivt miljöarbete

N

All el hämtas enbart från 100% förnybara energikällor som sol-, vind- och vatten

 

 

EKOenergy har gett bidrag till (bland annat) följande projekt:

Tanzania – skolor får solpaneler

Den spanska ideella organisationen Instituto Oikos har, med bidrag från EKOenergy, arbetat med att installera solpaneler på 20 skolor i regionerna Arusha och Meru i Norra Tanzania. Där saknar mer än 100 högstadier och gymnasier elektricitet. Målsättningen är under 2015-2017 minska de sociala klyftorna mellan landsbygd och stad genom att förbättra kvalitén på utbildningen.

Projekt Sumba på Iconic Island

Den indonesiska ön Sumba ligger i en av de fattigaste regionerna i Indonesien. Projektet ’Iconic Island projekt Sumba’ syftar till att installera vatten- och vindkraft samt solpaneler på ön och genomförs av den internationella och ideella organisationen Hivos. Målet är att minska behovet av dyra fossila energikällor och samtidigt ge invånarna tillgång till billig elkraft. Vilket i sin tur bidrar till utveckling och högre ekonomisk aktivitet för lokalbefolkningen.

Vihtijoki river restauration project

Genom att restaurera och bygga fiskpassager i älven Vihtijoki i södra Finland främjas flodens djurliv och beståndet av bland annat foreller och krabbor ökar.