Energieffektivisering minskar dina kostnader för el.

Energieffektivisering sänker elkostnaderna

Minska dina fastigheters elanvändning och sänk elkostnaderna med Energieffektivisering.

Fördelar med energieffektivisering

  • Elkostnaderna sjunker märkbart
  • Elanvändningen optimeras
  • Fastigheternas driftnetto ökar
  • Miljön mår mycket bättre

Hur fungerar Energieffektivisering?

Vi samarbetar med Rejlers som har stor erfarenhet av energieffektivisering. På så sätt kan vi erbjuda möjligheten att optimera din fastighet energianvändning. Genom analyser av fastighetens elförbrukning, kompetensöverföring bland driftspersonalen, kontinuerligt optimeringsarbete samt förbättring av processer och rutiner ser vi till att dina fastigheter förbrukar energin på bästa sätt.

Rejlers logo.

Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster och har lång erfarenhet av energieffektivisering. Tillsammans hjälper vi dig att optimera din fastighets energianvändning och på så sätt minska elkostnaderna.