Energieffektivisering sänker elkostnaderna

Minska dina fastigheters elanvändning och sänk elkostnaderna med Energieffektivisering.

Hur fungerar Energieffektivisering?

Vi samarbetar med Rejlers som har stor erfarenhet av energieffektivisering. På så sätt kan vi erbjuda möjligheten att optimera din fastighets energianvändning så att du tjänar pengar samtidigt som du blir mer miljövänlig. Genom analyser av fastighetens elförbrukning, kompetensöverföring bland driftspersonalen, kontinuerligt optimeringsarbete samt förbättring av processer och rutiner ser vi till att dina fastigheter förbrukar energin på bästa sätt.

Rejlers logo.

Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster och har lång erfarenhet av energieffektivisering. Tillsammans hjälper vi dig att optimera din fastighets energianvändning och på så sätt minska elkostnaderna.