Energieffektivisering

Minska dina fastigheters elanvändning och sänk elkostnaderna med Energieffektivisering.

Hur fungerar Energieffektivisering?

Vi samarbetar med Rejlers som har stor erfarenhet av energieffektivisering. På så sätt kan vi erbjuda möjligheten att optimera din fastighets energianvändning så att du tjänar pengar samtidigt som du blir mer miljövänlig.

Rejlers har stor erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering inom så väl skolor, förskolor, sjukhus, industri, kontor, boende, idrottsanläggningar och kommersiella fastigheter. Genom vår erfarenhet och kunskapsbredd har vi möjlighet att tillsammans med er driva arbetet med energieffektivisering framåt genom att ta hand om hela, eller utvalda delar av processen.

Genom analyser av fastighetens elförbrukning, kompetensöverföring bland driftspersonalen, kontinuerligt optimeringsarbete samt förbättring av processer och rutiner ser vi till att dina fastigheter förbrukar energin på bästa sätt.

Rejlers erbjuder tekniska konsulttjänster och har lång erfarenhet av energieffektivisering. Tillsammans hjälper vi dig att optimera din fastighets energianvändning och på så sätt minska elkostnaderna.