Bra Miljöval

När du väljer Bra Miljöval får ditt företag el som producerats med största hänsyn till djur och natur. Visa dina kunder att ni är miljömedvetna och slå ett extra slag för framtiden i Sverige.

Fördelar med Bra Miljövalmärkt el

Fördelarna är många. För en liten peng får du göra stor skillnad för naturen i Sverige. Förutom att miljömärkningen “Bra Miljöval” ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

N

Företaget bidrar till projekt som förbättrar för miljö och djurliv

N

Ditt företag blir ett föregångsexempel i miljöarbetet. Det ger konkurrensfördelar.

N

Du kan använda miljömärkningen som en del i ditt företags hållbarhetskommunikation

N

Ditt företag får ett Bra Miljöval-certifikat som visar att företaget tar ansvar för vår miljö.

Bra Miljöval gör skillnad

Tack vare Bra Miljöval-fonden genomför Naturskyddsföreningen ideligen projekt som förbättrar vår miljö. Ditt företag bidrar bland annat till:

N

Att skapa vattenpassager förbi vattenkraftverk, vilket ger bättre förutsättningar för de djur och växter som annars hindras av kraftverken.

N

Att hjälpa hotade arter som flodpärlsmusslan och ålen

N

Att stödja energieffektiviseringsprojekt med mål att minska elanvändningen

Några projekt som våra Bra Miljöval-kunder bidragit till:

Sportfiskarnas projekt i Sigtunaån, Gnesta
Genom att ta bort resterna av samt jämna ut ett gammalt betongdämme har vandringshindret för fiskarna i Sigtunaån i Gnesta försvunnit. Insatsen har underlättat för fiskarter att använda vattendraget som lek- och uppväxtområde, vilket har ökat den biologiska mångfalden i ån.

Restaurering av Angerums kvarn i Lyckebyån, Karlskrona
Restaureringen av kvarnen i Lyckebyån har gjort att vandringshinder för fiskarna i ån försvunnit. Fisktrappor har restaurerats och den fridlysta flodpärlmusslans överlevnad har underlättats.

För att läsa mer om pågående och utförda projekt som stöttats av Bra Miljöval kan du läsa mer här.