Solceller till företag och förening

Sänk verksamhetens elkostnader, samtidigt som som ni värnar om miljön. Kontakta oss i dag så hjälper vi er med solceller till företaget.

Sänk företagets elkostnader med solceller

Fler och fler av våra kunder har valt att installera solceller på sina verksamheters fastigheter. Både bostadsrättsföreningar, lantbruk och små och stora företag.

Solcellerna börjar snabbt producera el och kan i vissa perioder göra verksamheten självförsörjande på energi.

Så här kommer du i gång

N

Är du intresserad av solceller till din verksamhet? Kontakta oss för fri rådgivning och offert här.

 

N

En rådgivare kontaktar dig med ett förslag på solpaneler, installation och prisuppskattning. Solcellspaketet inkluderar förarbete, support och installation. Vi samarbetar med marknadsledande leverantörer.

 

N

En rådgivare kontaktar dig med ett förslag på solpaneler, installation och prisuppskattning. Solcellspaketet inkluderar förarbete, support och installation. Vi samarbetar med marknadsledande leverantörer.

 

Just nu är efterfrågan på solceller större än någonsin. Vår samarbetspartner tar för tillfället endast emot kunder enligt följande kriterier: en uppskattad produktion/volym på minst 100 000 kWh per år, ett abonnemang som är säkrat för minst 63A, en takyta på minst 300 kvm och en mark/tomt på minst 1000 kvm.

 

Fördelar med solceller

N

Elräkningarna blir märkbart lägre

 

 

N

Vi köper den solenergi ni inte själva använder

 

 

N

Företagets miljöprofil blir tydligare

 

 

N

Ett bidrag till en hållbar framtid med minskade koldioxidutsläpp

 

 

Samarbete med marknadsledande partners

Vi samarbetar med marknadsledande partners, vilket innebär att vi kan erbjuda ditt företag trygga och prisvärda solceller av högsta kvalitet. Tillsammans tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning där allt från konsultation till installation ingår. Ditt företag står för takytan och vi sköter resten, helt enkelt.

 

Tjäna på att bli elproducent

När solcellerna producerar mer el än vad verksamheten förbrukar, kan du sälja överskottet till oss för ett bra pris. För att komma i gång med försäljning av egenproduktion behöver du teckna ett s.k. produktionsavtal. Det får du enklast genom att fylla i dina uppgifter och välja ”produktionsavtal” i formuläret här. Det går också bra att mejla oss eller ringa 08-20 51 00.

Ibland kanske solcellerna inte förmår producera tillräckligt med el för att täcka företagets behov. Om du då tecknat elavtal med oss, går vi in och täcker upp topparna med förnybar energi.

Så får du ersättning

Information om produktion och förbrukning kommer på samma faktura. Kontakta oss (foretagkundservice@nordicgreen.se) när du vill ha ersättningen utbetald till ditt företag/förening.

Spotpris (inkl. moms): 131,58 öre/kWh
Elcertifikat: 0,15 öre/kWh
Ursprungsgaranti: 2,50 öre/kWh
Skattereduktion: 60,00 öre/kWh
Total ersättning för din solel: 194,23 öre/kWh

Ovan redovisas genomsnitt av spotpriset och pris på elcertifikat för perioden maj-juli 2022 för elområde SE3.

*Spotpriset baseras på Nord Pools spotmarknad för din anläggnings prisområde. Det sammanställs timme för timme, dag för dag, till ett genomsnittligt spotpris. Moms utbetalas enbart under förutsättning att du är momsregistrerad. Ditt företag/förening måste ansöka via Energimyndigheten för att få ett tilldelat elcertifikat och ursprungsgaranti.

Vi har avdrag för balanskostnad mot näringsidkare och SvK:s förbrukningsavgift.

Skattereduktion för företag

Som företagare kan du få skattereduktion när du säljer vidare din egenproducerade el till elnätet. Företag kan få skattereduktion på upp till 30 000 kilowattimmar per kalenderår. Från och med år 2022 är reduktionen 60 öre/kilowattimme, det vill säga, max 18 000 kronor per kalenderår. Läs mer om skattereduktion för näringsfastigheter här.

Frågor om solceller?

Har du frågor om solkraft och solcellspaket? Våra samarbetspartners ger dig kostnadsfri rådgivning om solceller – från projektering till installation och skötsel.