Så fungerar solceller

Solceller är ett bra sätt att ta vara på solens energi och omvandla den till förnybar el. Så här fungerar solcellerna.

Från solljus till el i hemmet

Antalet installerade solcellsanläggningar ökar konstant och både privatpersoner och företag ser ekonomiska och hållbara möjligheter med solenergi. Här förklarar vi hur solcellerna faktiskt fungerar och fördelarna med att installera solceller på sitt tak.

Solceller kan snabbt generera energi till det egna hemmet eller säljas vidare till ett elhandelsbolag. Själva solcellerna består ofta av kisel, som är ett halvledarmaterial. De fångar upp solens energi direkt och omvandlar den till el. När flera solceller kopplas samman bildas en solpanel. Solpaneler kan installeras på de flesta hustak och är extra effektiv när elen produceras på samma plats som den används.

Solens energi blir till el

Solcellerna sitter inuti solpanelen och konverterar solens energi till el. När solljuset träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad.

 

Strömmen konverteras i en växelriktare

Den elektriska spänningen skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras till växelström i en växelriktare och det är växelström som används som el i hemmet.

 

Solelen kan sparas eller säljas vidare

Solelen som inte används direkt kan faktiskt lagras i ett batteri och användas senare. Det går också att sälja vidare den till ett elhandelsbolag. Då går elen ut till elnätet och kan användas av andra.

 

Skattereduktion för solceller

Som privatperson kan du som installerar solceller få ”skattereduktion för grön teknik”. Grön teknik innefattar installation av solceller, solvärme, solcellsbatteri och energilagring. Men även installation av laddboxar för elbilar och vissa mätare och styrsystem för energieffektivisering. Möjligheten till skattereduktion trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller endast arbete och material för installationer som utförs av företag. Avdraget får vara högst 15 procent för installation av solceller och 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad el eller installation av laddningspunkt för elfordon.

 

Du kan få som mest 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Tänk på att du behöver ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Det är särskilt viktigt om du också använt rot- och rutavdrag.

Skattereduktionen fungerar på ungefär samma sätt som ROT- eller RUT-avdraget. Det är företaget som gör installationen som också gör skattereduktionen för solcellerna direkt på fakturan.

Läs mer om skattereduktion för grön teknik hos Skatteverket. ​

Var vill du installera solceller?

Här hittar du solceller till din villa, BRF, företag eller gård.

 

Villa & fritidshus

Producera helt egen och miljövänlig el med solcellspaket till din villa, radhus eller fritidshus.

Företag

Sänk verksamhetens elkostnader, samtidigt som som ni värnar om miljön. Fler och fler företag väljer solceller på sina fastigheter.

Gård & lantbruk

Egna solceller på gården ökar lönsamheten för lantbruks-verksamheten.

Fastighet & BRF

Det finns olika solcellspaket som passar just din fastighet eller bostadsrättsförening.

Så minskar du din elförbrukning

Genom att spara på elen kan du sänka både dina elkostnader och minska din klimatpåverkan. Vi går igenom de vanligaste energitjuvarna i det genomsnittliga hemmet.