Rörligt elpris har ofta visat sig vara ett fördelaktigt val för många hushåll och är den vanligaste typen av elprisavtal i Sverige idag. Här kan du se vilka elavtal vi erbjuder.

Rörligt elpris utan bindningstid

Det rörliga elpriset följer elmarknadens svängningar, vilket gör att priset varierar över året. Väder, ekonomiska förhållanden och mängden vatten i vattenmagasinen är några av de faktorer som påverkar vad du får betala för din el.

 

Rörligt månadspris

Vårt Rörliga månadspris följer upp- och nedgångarna på elbörsen. Det passar dig som vill och kan dra nytta av marknadens variationer. Det rörliga elpriset är föränderligt, vilket gör att elräkningen ser olika ut varje månad. Historiskt sett har elavtal med rörligt pris gett ett bättre elpris över tid och därmed en lägre kostnad. Ett rörligt elavtal har ingen bindningstid och du kan när som helst se över eller ändra det.

Rörligt timpris

Ett Rörligt timpris passar dig som vill och kan påverka din elförbrukning. Priset justeras efter elmarknadens upp- och nedgångar, och med timmätning kan du använda el när den är som billigast och undvika att förbruka el när den är dyrare. Om du har möjlighet att styra din elförbrukning till dygnets billigare timmar, kan du sänka din elräkning. På Mina sidor kan du se din historiska elförbrukning och vilka timmar på dygnet du använder mest el.

Hur har det rörliga elpriset sett ut över tid? Här hittar du en översikt efter år, månad och elområde.

 

Avtalsformen rörligt pris följer den nordiska elbörsen Nord Pool. Elbörspriset påverkas av marknadens svängningar och när priset går ned betalar man mindre och när elpriset går upp så betalar man mer. I ett elavtal med rörligt pris betalar du som kund för det volymvägda elpriset, ett elcertifikat och en månadskostnad.

Volymvägning
Likt de flesta elhandelsföretag använder vi oss av ett volymvägt elpris i de rörliga elavtalen. Det volymvägda elpriset baseras på Nord Pools börspris och våra kunders gemensamma elförbrukning per timme. Detta pris är ett viktat medelvärde av den el våra kunder använder varje timme, multiplicerat med Nord Pools spotpris för varje elområde. Därför påverkas det volymvägda elpriset av var i landet du bor. Till summan tillkommer fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool.

Elcertifikat
Lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Syftet med elcertifikat är att gynna produktionen av el från förnybara energikällor såsom vindkraft, solenergi och viss vattenkraft. Producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Genom att sälja elcertifikat till elhandelsbolag ökar producenterna sina intäkter, vilket stärker konkurrenskraften för förnybar energi gentemot icke-förnybara källor. Precis som alla andra elhandelsföretag lägger vi på en elcertifikatsavgift utöver själva elpriset.